Decyzja pójścia za Jezusem

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim’’.

zdjęcie: Archiwum prywatne

2024-01-21

Komentarz do fragmentu Ewangelii Mk 1, 14-20
III niedziela zwykła

Jezus mówi również do mnie – pójdź za Mną, a sprawię, że zmienisz się ty i zmieni się twoje życie. I tak się dzieje. Decyzja pójścia za Jezusem musi być natychmiastowa, tylko czy ja zaraz odpowiadam, czy może zastanawiam się? Czy potrafię zaufać, porzucić swoje sieci i pójść za Nim drogą Ewangelii, stale się nawracając? Nie jest to łatwa droga i na pewno na tej drodze będzie mnóstwo przeszkód, ale idąc z Nim, idę do królestwa Bożego.

A może będąc w drodze przyciągnę innych? Być powołanym przez Jezusa, być wiernym w Jego naśladowaniu, to być Jego uczniem, który bezwarunkowo idzie za Nim. Powołanie to może być dla każdego człowieka, tylko człowiek musi to wezwanie usłyszeć i chcieć pójść za Nim.

Módlmy się, aby nic nas nie oddalało od Jezusa, a ludzie, których spotkamy na swojej drodze, szli w tym samym kierunku, nawracając się i wierząc w Ewangelię.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

             

Autorzy tekstów, Agata Iwanicka, pielęgniarka, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 17.04.2024