Prorokini Anna

Przeżywając oktawę Bożego Narodzenia, spotykamy kolejne postacie pojawiające się na drodze nowo narodzonego Jezusa, które uczą nas wiary. Dzisiaj możemy wpatrzeć się w osobę prorokini Anny.

zdjęcie: Loft Gallery

2023-12-29

Komentarz do fragmentu Ewangelii Łk 2, 36-40
Oktawa Narodzenia Pańskiego

Od Ewangelisty Łukasza dowiadujemy się, że Anna oczekiwała Mesjasza i odkryła Go w Jezusie Chrystusie. Dzięki temu osiągnęła spełnienie i doczekała kulminacyjnego momentu swojego życia, realizując swój najważniejszy cel: poznanie Boga.

Anna była leciwą kobietą, liczącą według natchnionego Autora aż 84 lata. Charakterystyczne jest też to, że w dzisiejszym fragmencie Ewangelii prorokini Anna nie wypowiada żadnego słowa. Tak jakby chciała, by wpatrywać się w nią, milczącą, ale jednocześnie wyraźnie przemawiającą do obserwatorów przez swoją wiarę w Jezusa. Nasza bohaterka może stać się idealną patronką na współczesne czasy. Żyjemy w epoce kultu ciała, młodości, sprawności, aktywności, wyzwań itd. Promowane są cechy, które zanikają wraz z wiekiem, dlatego jednocześnie obserwujemy dewaluację seniorów. Na naszych oczach powstają coraz liczniejsze domy opieki społecznej (oczywiście potrzebne i cenne), rosną mury wokół pięknych domów, w których ludzie żyją samotnie i zanikają naturalne relacje rodzinne. Pęd za karierą, pieniądzem i sukcesem zwyciężył nad szacunkiem do człowieka, zwłaszcza człowieka starszego.

Niech prorokini Anna będzie dla nas motywacją do zatrzymania się, otwarcia na innych ludzi i poświęcenia kolejnych aktywności na rzecz bycia z bliskimi. Wówczas nasze życie nabierze głębszego sensu, a nasze sumienia dostrzegą w innych Boże oblicze.     

Autorzy tekstów, Ks. Wąchol Grzegorz, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 17.04.2024