Zwiastowania w moim życiu

Zapytajmy się dzisiaj o nasze doświadczenie obecności Boga w życiu. Z jakimi wydarzeniami je wiążemy? Jakie rodziły w nas reakcje? Czy może trudno nam przywołać takie wydarzenia? Z jakiego powodu?

zdjęcie: Loft Gallery

2023-12-20

Komentarz do fragmentu Ewangelii Łk 1, 26-38
III tydzień Adwentu

Na pięć dni przed Bożym Narodzeniem słyszymy słowa Ewangelii św. Łukasza opisujące Zwiastowanie. Spróbujmy głębiej przemedytować tę Ewangelię i odnieść ją do swojego życia.

Archanioł Gabriel powiedział do Maryi: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Co czuła i o czym myślała młodziutka Dziewczyna z Nazaretu, gdy słyszała te słowa?

Sformułowanie „bądź pozdrowiona” – w tekście oryginalnym: chaire – jest czymś więcej niż tylko prostym pozdrowieniem. Żydzi witali się słowem szalom. Przez chaire Gabriel wezwał Maryję do radości. Dosłownie moglibyśmy oddać jego chaire jako „raduj się!”.

Z jakiego powodu Maryja miała się radować? Kolejny wyraz jest bardzo trudny do przetłumaczenia na język polski. W Biblii Tysiąclecia czytamy: „pełna łaski”. W języku, w którym Biblia została spisana, odnajdujemy słowo: kecharitomene. Wulgata tłumaczy je jako gratia plena. W obrazowy sposób można by przetłumaczyć greckie kecharitomene jako: „przepełniona łaską”, „która jest najbardziej wyróżniona”, „której udzielono szczególnej łaski”, „która zostałaś przemieniona przez łaskę”, „która zostałaś uczyniona przepiękną”, „która jesteś uosobionym pięknem”. Maryja usłyszała z ust anioła, że w odwiecznych planach Bożych została wypełniona szczególną Bożą łaską.

Dlaczego Bóg udzielił Jej tej szczególnej łaski? Odpowiada na to pytanie trzecia część wypowiedzi anioła. Greckie ho kyrios meta sou tłumaczymy jako „Pan z Tobą”. Maryja znała to określenie nieraz przywoływane w Biblii mówiące o stałej obecności Boga w życiu Narodu Wybranego, jak i w życiu poszczególnych osób. Oznaczało Bożą ochronę przed niebezpieczeństwami, błogosławieństwo Boże, obronę przed wrogiem. Sformułowanie „Pan jest z Tobą” kierowane było do osób, które zostały wysłane przez Boga do szczególnie trudnych zadań, przekraczających ich ludzkie możliwości. Były zachętą do nabrania odwagi i uwolnienia od lęku. W przypadku Maryi sformułowanie „Pan jest z Tobą” miało jeszcze jedno znaczenie, które związane było tylko z Jej Osobą. Maryja poczęła w swoim łonie Boga i dosłownie Pan był z Nią, w Niej.

W jaki sposób zareagowała na te słowa? W tekście oryginalnym znajdujemy dwa czasowniki: dietarachthe oraz dielogizeto. Za pomocą pierwszego czasownika opisywano wzburzenie morza wywołane trzęsieniem ziemi. Maryja została emocjonalnie wstrząśnięta. Drugim czasownikiem określano rozprawę dialektyczną. Reakcja Maryi była więc związana także z wielką pracą Jej umysłu. Głęboko rozważała i medytowała usłyszane słowa. Z jednej strony słowa Gabriela rodziły w Niej radość, poczucie bezpieczeństwa, doświadczenie bliskości Boga, z drugiej wywoływały przeżycia, które Nią wstrząsnęły tak, że się przestraszyła.

Zapytajmy się dzisiaj o nasze doświadczenie obecności Boga w życiu. Z jakimi wydarzeniami je wiążemy? Jakie rodziły w nas reakcje? Czy może trudno nam przywołać takie wydarzenia? Z jakiego powodu?

Każdorazowe przyjście Boga pod postaciami chleba i wina podczas Eucharystii jest wielkim wydarzeniem Bożej obecności. Każda Eucharystia rozpoczyna się od wezwania „Pan z Wami”. Proszę Cię Panie, abym nigdy nie przechodził obojętnie obok tych wielkich tajemnic wiary oraz abym z pokorą i z czystym sercem mógł Ciebie przyjmować do serca.

Autorzy tekstów, Bartoszek Wojciech, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

9

15

16

17

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 21.06.2024