Wybrani przed założeniem świata

Dziś radując się wyjątkową rolą Maryi w Bożym planie, prośmy Boga, aby pokazał nam, jak bardzo jesteśmy dla Boga ważni. Prośmy Go, by objawił nam swoją niewyobrażalną miłość, którą umiłował nas przed założeniem świata.

2023-12-07

Komentarz do fragmentu Ewangelii Łk 1, 26-38
I tydzień Adwentu, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny

Wierzymy, że Bóg wybrał Maryję na Matkę Boga jeszcze przed założeniem świata. A ponieważ wybrał Ją do tak wyjątkowej roli, przygotował Ją w szczególny sposób. Zachował Ją od grzechu pierworodnego i powierzył pobożnym, wiernym rodzicom, Annie i Joachimowi.

Ten sam Bóg, który wybrał Maryję, wybrał również każdego z nas i to także „przed założeniem świata”. To On zna każdego z nas. To On chciał naszego przyjścia na świat. Pragnął nas tak bardzo, że posłał swego Syna, aby nas odkupił, byśmy dzięki temu mogli przebywać z Nim na wieki.

Fakt, ze zostaliśmy wybrani przez Boga „przed założeniem świata” oznacza, że jesteśmy kochani nie za to, czego dokonaliśmy, ale  za to, kim jesteśmy. Żywy Bóg przychodzi do każdego i zaprasza do misji, którą sam nam wyznaczył. Jest to zaproszenie do współpracy w Jego planie zbawienia. Każdy z nas otrzymał takie dary, które są nam potrzebne do zrealizowania swojej misji życiowej. Na tę misję składa się cała historia naszego życia, nasze talenty, ale także nasze grzechy, słabości i rany grzechowe. Na naszą misję składa się także nasze wychowanie i wykształcenie. Nikt nie jest w stanie zastąpić nas w tej misji, ponieważ jesteśmy niepowtarzalni w swojej inności i historii. Dziś radując się wyjątkową rolą Maryi w Bożym planie, prośmy Boga, aby pokazał nam, jak bardzo jesteśmy dla Boga ważni. Prośmy Go, by objawił nam swoją niewyobrażalną miłość, którą umiłował nas przed założeniem świata.                                                                 

Autorzy tekstów, Mastalerz Lucyna, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 17.04.2024