„Wzięci” i „zostawieni”

Nie odkładajmy nawrócenia, zachowując przykazania i modląc się do Pana. Nie wracajmy do porzuconego zła, trwajmy w wierze ufając Panu.

zdjęcie: Loft Gallery

2023-11-17

Komentarz do fragmentu Ewangelii Łk 17, 26-37
XXXII tydzień zwykły

Pierwszy raz Chrystus przyszedł na ziemię, by przez swoją śmierć krzyżową zgładzić nasze grzechy, drugi raz przyjdzie, by z miłością osądzić ludzkość i przygarnąć do siebie tych, którzy Go oczekują.

Życie, w którym my uczestniczymy jest podobne do życia z czasów Noego czy z czasów Lota. Tak samo, jak w dzisiejszych czasach ludzie opisywani w Starym Testamencie jedli, pili, żenili się, sadzili i budowali i byli dobrzy i źli. Byli posłuszni swojemu Bogu ale i sprzeciwiali się Jego woli. Stąd potop wygubił wszystkich niewiernych Bogu, a ocalił tylko Noego i jego bliskich i podobnie kiedy Lot i jego rodzina opuścili Sodomę, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich niewiernych. Trwający w wierze będą przygotowani i nie zaskoczy ich przyjście Jezusa po raz drugi. „Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.” Tu Ewangelia mówi o życiu wiecznym, o naszym zbawieniu. Nie odkładajmy nawrócenia, zachowując przykazania i modląc się do Pana. Nie wracajmy do porzuconego zła, trwajmy w wierze ufając Panu.  Nie zbawimy się o własnych siłach. „Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.” Przyjście Syna Człowieczego oddzieli dobrych od złych”. „Wzięci” to osoby zbawione, miłujące Boga, „zostawieni” to potępieni.

Módlmy się nieustannie, byśmy należeli do „wziętych”, oczekując na spotkanie z Bogiem pełnym miłości.

Autorzy tekstów, Hrapkiewicz Helena, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

14

15

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 28.02.2024