Winnica Pana

Czy przez nas, przez nasze świadectwo, chwała Pana rozszerza się po całej ziemi a Jego miłość przyciąga do Niego tych, którzy Go jeszcze nie znają?

zdjęcie: Loft Gallery

2023-06-05

Komentarz do fragmentu Ewangelii Mk 12, 1-12
IX tydzień zwykły

„...by odebrał od nich należną część plonów winnicy”

Zwykle czytając dzisiejszą Ewangelię, myślimy o Izraelu – winnicy Pana, którą troskliwie otoczył murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę, a potem oddał trosce dzierżawców – kapłanów, którzy mieli dalej dbać o Jego lud. Pan wybrał Izraela, aby był w świecie świadkiem Jego obecności, Jego mocy, Jego miłości i miłosierdzia, i aby przez niego, przez Izraela, zbawić wszystkie narody. Czy tą należną Panu częścią plonów winnicy nie jest oddanie Mu chwały, czci i takie świadectwo, które przyciągnie do Niego pogan – inne narody? Jednak dzierżawcy potraktowali winnicę jak swoją własność, zabierając plony tylko dla siebie i odmawiając (w brutalny sposób) należnych praw Właścicielowi, a w końcu zabijając Dziedzica.  Z wielu innych fragmentów Ewangelii wiemy, że kapłani i uczeni w Piśmie bardziej cenili „swoje” prawo niż Boży nakaz miłości bliźniego (np. pozwalając nie dbać o potrzeby materialne rodziców jeśli z tych pieniędzy złożą dar na świątynię).

A ja? A my? Kiedyś poganie, jesteśmy już nową winnicą Pana, nową budowlą, której fundamentem jest odrzucony przez Izraela Kamień Węgielny – Chrystus. Czy jednak czasem nie zachowujemy się podobnie, i jak ci dzierżawcy odmawiamy Właścicielowi należnych Mu praw? Czy nie traktujemy Kościoła jak swoją własność krytykując, podważając Jego nakazy jeśli nam z nimi nie po drodze? Czy przez nas, przez nasze świadectwo, chwała Pana rozszerza się po całej ziemi a Jego miłość przyciąga do Niego tych, którzy Go jeszcze nie znają?

Autorzy tekstów, Kopczyńska Barbara, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 29.11.2023