Winnica Pana

Czy przez nas, przez nasze świadectwo, chwała Pana rozszerza się po całej ziemi a Jego miłość przyciąga do Niego tych, którzy Go jeszcze nie znają?

zdjęcie: Loft Gallery

2023-06-05

Komentarz do fragmentu Ewangelii Mk 12, 1-12
IX tydzień zwykły

„...by odebrał od nich należną część plonów winnicy”

Zwykle czytając dzisiejszą Ewangelię, myślimy o Izraelu – winnicy Pana, którą troskliwie otoczył murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę, a potem oddał trosce dzierżawców – kapłanów, którzy mieli dalej dbać o Jego lud. Pan wybrał Izraela, aby był w świecie świadkiem Jego obecności, Jego mocy, Jego miłości i miłosierdzia, i aby przez niego, przez Izraela, zbawić wszystkie narody. Czy tą należną Panu częścią plonów winnicy nie jest oddanie Mu chwały, czci i takie świadectwo, które przyciągnie do Niego pogan – inne narody? Jednak dzierżawcy potraktowali winnicę jak swoją własność, zabierając plony tylko dla siebie i odmawiając (w brutalny sposób) należnych praw Właścicielowi, a w końcu zabijając Dziedzica.  Z wielu innych fragmentów Ewangelii wiemy, że kapłani i uczeni w Piśmie bardziej cenili „swoje” prawo niż Boży nakaz miłości bliźniego (np. pozwalając nie dbać o potrzeby materialne rodziców jeśli z tych pieniędzy złożą dar na świątynię).

A ja? A my? Kiedyś poganie, jesteśmy już nową winnicą Pana, nową budowlą, której fundamentem jest odrzucony przez Izraela Kamień Węgielny – Chrystus. Czy jednak czasem nie zachowujemy się podobnie, i jak ci dzierżawcy odmawiamy Właścicielowi należnych Mu praw? Czy nie traktujemy Kościoła jak swoją własność krytykując, podważając Jego nakazy jeśli nam z nimi nie po drodze? Czy przez nas, przez nasze świadectwo, chwała Pana rozszerza się po całej ziemi a Jego miłość przyciąga do Niego tych, którzy Go jeszcze nie znają?

Autorzy tekstów, Kopczyńska Barbara, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

9

15

16

17

19

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 25.06.2024