Wybierać prawdę

Wybierając kłamstwo, tak jak bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, wybieramy "nic", podczas gdy moglibyśmy otrzymać "wszystko".

2023-06-03

Komentarz do fragmentu Ewangelii Mk 11, 27-33
VIII Tydzień zwykły

Słowa dzisiejszej Ewangelii przekonują nas, że Jezus nikogo nie wyklucza ze swojego Królestwa, każdemu daje szansę i możliwość, by poznał Jego naukę i zmienił własne życie. Taką szansę otrzymali też pielgrzymi przybyli do świątyni jerozolimskiej spoza Judei, spotkawszy tam Jezusa. Taką szansę otrzymali również arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi, gdy Jezus nauczający w okolicznych synagogach postanowił uczynić to również w Jerozolimie. Czy jednak z niej skorzystali?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w ewangelicznym zapisie dialogu, jaki miał miejsce między nimi a Jezusem:  „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?” – pytali Jezusa mocno zirytowani Jego nauczaniem w świątyni a może i niespokojni o własny autorytet i wiążące się z nim przywileje. Czyżby nie znali jeszcze odpowiedzi na to pytanie i nawet nie domyślali się, że Jezus, jak nikt inny, miał prawo być w Domu swojego Ojca i czynić to, co czynił? Mimo iż Jezus z całą pewnością znał intencje, jakie przyświecały temu pytaniu, postanowił dać im szansę. Nie wykluczył dalszego dialogu; uzależnił go tylko od tego, czy będą potrafili w prawdzie odpowiedzieć na Jego pytanie, a tym samym otworzyć się na przyjęcie Jego Słowa. Odpowiedział im zatem pytaniem na pytanie: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi”. 

Niestety, mówiąc „nie wiemy” rozmówcy Jezusa wybrali kłamstwo. Nam też kłamstwo wydaje się często wygodniejsze, bardziej korzystne i bezpieczniejsze od prawdy. Ale taką zimną i przewrotną kalkulacją zamykamy własne serca i tracimy swoją szansę, zamykając sobie drogę do Tego, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jak bohaterowie dzisiejszej Ewangeli wybieramy "nic", podczas gdy moglibyśmy otrzymać "wszystko"

Autorzy tekstów, Dajmund Danuta, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 11.12.2023