Poznanie religijne

Rozważany dzisiaj fragment Ewangelii obrazuje, na czym polega poznanie religijne i ukazuje, jak jest różne od zwykłego, codziennego oglądu świata.

zdjęcie: Loft Gallery

2023-05-06

Komentarz do fragmentu Ewangelii J 14, 6-14
IV tydzień wielkanocny

Jezus dzisiaj mówi do Filipa, że kto widzi Jego, ten też widzi Ojca. Często mamy problemy, podobnie jak apostołowie, z dostrzeganiem Boga wokół siebie. Całe rzesze ludzi odchodzą od wiary, bo nie potrafią jasno dostrzec Boga, tak jak dostrzega się jakąś zależność matematyczną, albo przedmioty codziennego użytku. Wówczas po prostu możemy ich doświadczyć namacalnie i przy pomocy naszych zmysłów lub wyliczyć pewne wartości na podstawie teoretycznych założeń. Inni odchodzą od Boga dlatego, że nie umieją pogodzić Jego obecności z wszechobecnym cierpieniem i złem, jakie zauważamy w świecie.

Sam Chrystus uczy nas, że Boga odkrywa się przez Niego (tj. przez Chrystusa), a więc przez bardzo osobistą modlitwę, słowa Jezusa utrwalone w Ewangeliach, głos sumienia, dostrzeganie dobra w świecie, którym przemawia do nas Bóg w innych osobach, a nade wszystko w sakramentach, gdzie On daje nam łaskę. Poznać Boga, to odkryć Jezusa w swoim życiu. Wiara zbudowana jest nie na wiedzy, ale na doświadczeniu, podobnie jak miłość. Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie kalkuluje sobie na podstawie cech spotykanych osób, w której z nich się zakocha. Miłość po prostu przychodzi, podobnie jak wiara, ale nie można pokochać nikogo siedząc samemu w domu, podobnie jak nie można uwierzyć lekceważąc źródła Bożej obecności.

Autorzy tekstów, Ks. Wąchol Grzegorz, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

9

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 13.06.2024