O miłowaniu Boga i modlitwie

Miłowanie jest najlepszym wyrazem wiary. Miłowanie Boga i bliźniego porządkuje podejście do wiary.

zdjęcie: Loft Gallery

2023-03-17

Komentarz do fragmentu Ewangelii Mk 12, 28-34
III tydzień Wielkiego Postu

Miłowanie Boga ma miejsce po zrodzeniu się w człowieku wiary w Boga. Pełna wiara czyni Boga pierwszą i najważniejszą Osobą w życiu człowieka, Panem i Zbawicielem. Polega na trwałym związaniu z Nim swojego serca, duszy i myśli.

W czym przejawia się nasza miłość do Boga? Chociażby w naszej modlitwie skierowanej do Niego. Jedno z kazań rekolekcyjnych, którego wysłuchałam w tym roku, było poświęcone modlitwie. I w tym miejscu chciałam nawiązać do usłyszanych tam treści. Po pierwsze, aby nasza modlitwa była prawdziwym spotkaniem z Bogiem, wyrazem naszej miłości, musimy jej poświęcić czas. Modlitwa nie może odbywać się przy włączonym telewizorze, komputerze, przy aktywnej komórce, przy rozmowie dochodzącej zza drzwi, w pośpiechu przed innymi zaplanowanymi czynnościami. Czas na modlitwę powinniśmy sobie zaplanować i przestrzegać go. Czym częściej spotykamy się na modlitwie z Bogiem, tym lepiej Go poznajemy i bardziej miłujemy. Po drugie ważne jest odczuwanie obecności i bliskości Boga w naszym życiu, a tym samym i w naszej modlitwie. Im częściej będziemy zwracali się do Boga, tym bardziej będziemy odczuwali Jego obecność. Poszukajmy śladów obecności Boga w naszym życiu. Po trzecie ważne jest, byśmy w czasie modlitwy byli autentyczni, szczerzy. Pan nas zna i bezgranicznie kocha, a więc nie musimy w czasie spotkania z Nim udawać kogoś innego. Otwórzmy nasze serca przed Bogiem i rozmawiajmy z Nim jak z przyjacielem o całym naszym życiu, o troskach ale i o radościach.

Druga część przykazania miłości mówi o miłości bliźniego. Bliźnim zaś jest ten, kto teraz jest obok mnie, ktoś w potrzebie. Miłowanie samego siebie to nie egoizm, ale akceptowanie siebie jako stworzonego i obdarowanego przez Boga. Poczucie własnej wartości i miłowanie samego siebie stanowi wstępny warunek do miłowania innych. Miłowanie bliźniego swego to uznawanie jego wartości i godności wynikającej z bycia stworzonym przez Boga i obdarowywanie go tym, co człowiek wierzący otrzymał od Boga.

Autorzy tekstów, Hrapkiewicz Helena, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

14

15

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 28.02.2024