Pan winnicy

Dziękuję za Kościół – Winnicę Pańską, w którym doświadczamy Twego, Panie, panowania, Twojej władzy „bogatej w miłosierdzie”, Twego ładu opartego na miłości i pokoju.

2023-03-10

Komentarz do fragmentu Ewangelii Mt 21, 33-43.45-46
II tydzień Wielkiego Postu

W dzisiejszej Ewangelii w przypowieści o winnicy pod postacią gospodarza tejże winnicy kryje się sam  Bóg, który jest hojnym Stwórcą i Panem stworzenia, nie mającym w sobie absolutnie nic z chciwości i zazdrości ziemskich posiadaczy. On wszystko oddaje do dyspozycji ludziom. Wydaje się jednak, że człowiek na tę Bożą hojność patrzy z wielką podejrzliwością. Nagle dochodzi do przekonania, że należy mu się wszystko. Bóg pragnie i oczekuje od nas, dzierżawców, owoców, którymi są rozwijająca się w nas miłość do Niego i wzajemna miłość braterska.

Winniśmy się sobie przyjrzeć i zastanowić się jaki jest stan naszego życia, czy obecne trudne i grzeszne sytuacje nie są wynikiem wcześniejszych zaniedbań, złego korzystania z darów Bożych, którymi nas Pan od momentu chrztu obdarzył.

Bóg przysyła nam nieustannie w nasz niepoukładany egoistyczny świat Jezusa. To On przychodzi do nas w duchu serdecznej miłości, jako Brat, by nas , którzy w pewnym momencie naszego życia się zbuntowaliśmy, odzyskać dla Ojca. Widzimy Jego miłość ofiarną, kiedy bierze na siebie grzech człowieka, by przemienić egoistę w człowieka miłosierdzia, chciwego niewolnika w syna zdolnego naśladować Boga w Jego szczodrości i miłości. Zostaliśmy dotknięci Bożą miłością, aby przynosić owoce Ducha, o których mówi Paweł Apostoł: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (zob. Ga 5, 22-23)

Panie Winnicy, dziękuję za Twoje zaufanie, miłość, wierność i wytrwałą cierpliwość. Dziękuję za wszystkich posłańców, których do nas posyłasz: za  kapłanów,  za świętych i cierpliwych spowiedników i kierowników duchowych. Nade wszystko dziękuję za Syna, który oddał życie za mnie, zmartwychwstał i posłał Ducha Prawdy – Pocieszyciela, który „nam wszystko przypomni i pouczy”. Dziękuję za Kościół – Winnicę Pańską, w którym doświadczamy Twego, Panie, panowania, Twojej władzy „bogatej w miłosierdzie”, Twego ładu opartego na miłości i pokoju. Ojcze, miej miłosierdzie dla nas i świata całego! Amen.

Autorzy tekstów, Mastalerz Lucyna, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

14

15

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 22.02.2024