Potrzebujemy mocy Ducha

Otwarcie się na działanie Ducha Świętego powoduje, że każdy wierzący może zwracać się do Boga w modlitwie pełnej dziecięcej ufności i nazywać Go Ojcem. Może się to dokonywać nawet w tak trudnych okolicznościach życia, jakimi są np. choroba, samotność, śmierć ukochanej osoby. Potrzebujemy jednak wówczas prostego serca, które uzna, że samo sobie nie wystarcza, ale potrzebuje Boga.

2023-10-07

Komentarz do fragmentu Ewangelii Łk 10, 17-24
XXVI tydzień zwykły

Jezus zwracając się do Boga „Ojcze”, wydobywa odniesienie do Boga, które zakorzenione jest w najgłębszych obszarach serca – „Ojcze nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje” (por. Łk 22,42). Tu już wybrzmiewa to najpiękniejsze, a zarazem najbardziej przeszywające cierpieniem, preludium do tego, co wydarzy się w całkowitym TAK, kiedy Chrystus wyciągnie swoje ręce na krzyżu, aby w ten sposób wypełnić wolę Ojca do końca. Chrystusowe „wysławiam Cię Ojcze” ma swoje konkretne miejsce w miłującym przytuleniu się ludzkiego serca do Boga i tajemnicy Jego woli.

Ciekawy jest kontekst, w którym Chrystus wypowiada ten hymn pochwalny. Siedemdziesięciu dwóch posłanych uczniów wraca z ogromną radością, że oto ich misja nie spotkała się z odrzuceniem, ale mogli wykorzystać daną im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wypędzać. Jezus dzieli wraz z nimi tę radość. Nie jest to zwykła radość, ale radość w Duchu Świętym.

Otwarcie się na działanie Ducha Świętego powoduje, że każdy wierzący może zwracać się do Boga w modlitwie pełnej dziecięcej ufności i nazywać Go Ojcem. Może się to dokonywać nawet w tak trudnych okolicznościach życia, jakimi są np. choroba, samotność, śmierć ukochanej osoby. Potrzebujemy jednak wówczas prostego serca, które uzna, że samo sobie nie wystarcza, ale potrzebuje Boga.

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

9

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 13.06.2024