Jesteś bezcenny!

Jeśli masz w domu krzyż, przytul go dziś mocno do swojego serca i otwórz się na miłość, z jaką Jezus przychodzi do ciebie. Jesteś dla Niego bezcenny i umiłowany. On chce, abyś żył wiecznie, ale pozostawia tobie wolność wyboru. Możesz Go przyjąć lub odrzucić.

2022-09-13

Komentarz do fragmentu Ewangelii J 3, 13-17
XXIV tydzień zwykły

Dziś, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, czytamy w Ewangelii fragment rozmowy Jezusa z Nikodemem. „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” – tymi słowami Jezus zapowiedział swoją śmierć na krzyżu. I to jest największy paradoks: Bóg wydał swojego jedynego Syna na najbardziej haniebną śmierć jaką było ukrzyżowanie po to, by życie wieczne miał każdy z nas, choć przez grzech to my zasłużyliśmy na to, by umrzeć. Odtąd krzyż nie jest już znakiem hańby, ale znakiem nieskończonej miłości Boga do człowieka i znakiem zbawienia. Każdy z nas jest dla Boga bezcenny, skoro poświęcił On dla nas wszystko, co miał najcenniejszego. Przez wywyższenie Jezusa, który swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem pokonał szatana, wszyscy zostaliśmy wywyższeni. Bo pragnieniem Boga jest, abyśmy przebywali na wieki w Jego Królestwie.

Jezus jest wywyższony w moim życiu, kiedy przyjmuję z wiarą dar zbawienia i Jego nieskończoną miłość do mnie. Jakie miejsce w moim życiu zajmuje krzyż? Czy widzę w nim znak miłości, który wzbudza we mnie wdzięczność za to, co Jezus uczynił dla mnie? Czy raczej przechodzę obok niego obojętnie i nie ma on dla mnie większego znaczenia?

Jeśli masz w domu krzyż, przytul go dziś mocno do swojego serca i otwórz się na miłość, z jaką Jezus przychodzi do ciebie. Jesteś dla Niego bezcenny i umiłowany. On chce, abyś żył wiecznie, ale pozostawia tobie wolność wyboru. Możesz Go przyjąć lub odrzucić.

Panie Jezu, z wiarą adoruję Twój krzyż i dziękuję za wszystko, co wycierpiałeś, aby mnie zbawić. Pragnę byś zawsze był wywyższony w moim życiu jako mój jedyny Pan, w którego zwycięstwie nad grzechem, śmiercią i szatanem mam udział.

Autorzy tekstów, Magdalena i Pelagia Buczek, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 30.11.2023