Sukces czy owoc?

Zastanawiałam się nieraz nad tym, jaka jest różnica między odnoszeniem sukcesów a przynoszeniem owoców? Dochodzę do wniosku, że ten kto odnosi sukcesy, sam korzysta z efektów swojej pracy, natomiast jeśli z efektów czyjejś pracy korzystają także inni, to znaczy, że jego praca przynosi owoce.

2022-07-30

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Łk 12, 13-21
XVIII niedziela zwykła


W dzisiejszej Ewangelii św. Łukasz przytacza kolejną przypowieść Jezusa, jedną z tych, przy pomocy których Nauczyciel uczył współczesnych sobie słuchaczy najważniejszych Bożych praw.

Zastanawiałam się nieraz nad tym, jaka jest różnica między odnoszeniem sukcesów a przynoszeniem owoców? Dochodzę do wniosku, że ten kto odnosi sukcesy, sam korzysta z efektów swojej pracy, natomiast jeśli z efektów czyjejś pracy korzystają także inni, to znaczy, że jego praca przynosi owoce.

Jesteśmy dzisiaj zaproszeni do postawienia sobie tego pytania: jestem człowiekiem sukcesu czy człowiekiem przynoszącym owoce? Komu przypadnie to, co wypracowałem w ciągu mojego życia – mnie samemu czy moim bliźnim?

Wiem, że muszę jeszcze uczynić bardzo wiele, aby stać się „bogatym przed Bogiem” i nie zasłużyć na miano „głupca” z dzisiejszej Ewangelii. Może nie warto czekać na trudne momenty życia, takie jak nagła utrata zdrowia, zagrożenie życia własnego lub kogoś z bliskich nam osób czy rozpad rodziny, aby zrozumieć, że pieniądze to nie wszystko, że czasami nic nie znaczą, nie wszystko można za nie kupić, a niekiedy nawet potrafią być przeszkodą na drodze do Bożego królestwa. Obym umiał dzielić się tym, co mam, tym, co wypracowałem własnym wysiłkiem i tym, co otrzymałem – talentami, cnotami, dobrami materialnymi. Wtedy z pewnością będę „bogaty przed Bogiem”.

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 02.12.2022