Warunki naśladowania Jezusa

Zaprzeć się samego siebie, to ograniczyć swój egoizm, częściej zastępować słowo „ja” słowem „wy”, częściej zwracać się do Boga i do drugiego człowieka niż uważać siebie jako centrum całego świata.

zdjęcie: Loft Gallery

2022-02-18

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Mk 8.34-9.1
VI tydzień zwykły

Dzisiejszy fragment Ewangelii został zatytułowany „Warunki naśladowania Jezusa”. Przed rozważeniem tego urywka nasuwają się dwa zasadnicze pytania: co to znaczy naśladować Jezusa? i po co naśladować Jezusa?

Naśladować Jezusa, pójść za Nim, czy być Jego przyjacielem to przede wszystkim wypełniać Jego wolę, zachowywać Jego przykazania i nie bać się głośno wyznać swojej miłości do niego. Dzisiejszy człowiek chce być „wolnym” bez żadnych nakazów, zakazów, postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, egoistycznie, mając na uwadze tylko siebie i swój interes. A Jezus mówi do nas wszystkich „jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. Zaprzeć się samego siebie, to ograniczyć swój egoizm, częściej zastępować słowo „ja” słowem „wy”, częściej zwracać się do Boga i do drugiego człowieka niż uważać siebie jako centrum całego świata. Zaprzeć się samego siebie to odpowiedzieć na pytanie, kim dla mnie jest Jezus. Nasz krzyż, to całe nasze życie z cierpieniem, z chorobą, z niewygodami, z samotnością, które musimy przyjąć. I nie chodzi o to, by bezwolnie poddawać się tym cierpieniom, złorzeczyć, ale poszukiwać sposobów ulgi w cierpieniu, przeciwdziałać niewygodom, samotności a równocześnie powtarzać „bądź wola Twoja”. Być przyjacielem Jezusa to również być gotowym na przyjęcie obelg typu: „jesteś zacofany, nie dzisiejszy, kto dziś wierzy w Boga?”, a zarazem umieć przeciwstawić się tym obelgom, wyznając swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.

A po co naśladować Jezusa? Po to, by być zbawionym. Życie na tym świecie jest krótkie, chociaż żyjemy coraz dłużej, a po jego zakończeniu czeka nas życie wieczne. Życie doczesne to przygotowanie do życia wiecznego, bo „Kto się bowiem  Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego  razem z aniołami świętymi”.

Autorzy tekstów, Hrapkiewicz Helena, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 28.09.2023