Posłani, by strzec – Aniołowie Stróżowie

Wydaje się, że ze wszystkich istot niebieskich właśnie Aniołowie Stróżowie są najbliżsi człowiekowi. Zapewne jest tak dlatego, że modlitwa „Aniele Boży, Stróżu mój” często bywa pierwszą modlitwą, jakiej rodzice uczą swoje dziecko.

2021-10-01

Przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest bez wątpienia jednym z ważnych elementów naszej wiary. Pismo święte jest przepełnione ich obecnością. Widzimy ich u wrót Raju, w gościnie u Abrahama, to oni ocalają rodzinę Lota przed śmiercią w Sodomie, pomagają Abrahamowi w zgodnym z wolą Bożą złożeniu ofiary. Jakub widzi ich we śnie na drabinie. Anioł wiedzie naród do ziemi obiecanej, ratuje trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym, a Daniela wybawia z lwich paszczy. Aniołowie często pojawiają się także na kartach Nowego Testamentu. Archanioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi narodzenie Jana, a Maryi Pannie – poczęcie Jezusa. Aniołowie cieszą się z narodzin Jezusa i przywołują pasterzy do stajenki, a potem ostrzegają dobrych Mędrców przed złym Herodem. Anioł objawia Józefowi tajemnicę Wcielenia i wyprawia Świętą Rodzinę w drogę do Egiptu. Można by tak jeszcze długo wyliczać...

We wrześniowym numerze miesięcznika przywołani zostali trzej Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Ich święto Kościół obchodzi bowiem 29 września. Zaledwie trzy dni później – 2 października – wspólnota wierzących kieruje swój wzrok na Aniołów Stróżów. Wydaje się, że ze wszystkich istot niebieskich właśnie Aniołowie Stróżowie są najbliżsi człowiekowi. Zapewne jest tak dlatego, że modlitwa „Aniele Boży, Stróżu mój” często bywa pierwszą modlitwą, jakiej rodzice uczą swoje dziecko. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w wielu naszych domach obok obrazów przedstawiających Jezusa i Maryję, znajdują się te, z których z troską spoglądają na nas właśnie Aniołowie Stróżowie. Czy jednak wiemy kim naprawdę są i czego Kościół uczy na ich temat?

Obrońcy i przewodnicy

Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomagania ludziom. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 336 mówi: „Życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów”. Anioł Stróż nie jest wytworem wyobraźni. Na obrazach przedstawiany jest zwykle w pobliżu dzieci, ze skrzydłami, o pięknym młodzieńczym obliczu. Piękno oblicza wyraża czystość i niewinność, skrzydła zaś podkreślają, że może on pomóc w tym, z czym człowiek sam sobie nie poradzi. Podstawową misją Anioła Stróża jest doprowadzenie człowieka do zbawienia, bronienie go i udzielanie mu pomocy, aby żył w jedności z Bogiem.

Również autor Księgi Psalmów mówi o obronnej roli Anioła Pańskiego, który „zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie” (Ps 34, 8). Psalm 91 wskazuje na obecność i opiekę Aniołów towarzyszącą człowiekowi wszędzie z rozkazu Bożego: „Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać (Ps 91, 10-13). Aniołowie Stróżowie strzegą właściwej drogi człowieka, pozwalają mu dokonywać dobrych wyborów i przeciwstawiać się wszelkiemu złu. Mając u boku anielską pomoc, człowiek jest strzeżony bezpośrednio przez samego Boga, który pozwala mu bezpiecznie przejść nie tylko po kamieniach pustyni życia, ale także po obszarach zaminowanych przez zło.

Ojcowie Kościoła podkreślają szczególną misję Aniołów, jaką ci odgrywają, towarzysząc duszom w godzinie śmierci i chroniąc je przed ostatnimi atakami szatana. Święty Ludwik Gonzaga uczy, że w chwili, kiedy dusza opuszcza ciało, jest wspierana i pocieszana przez swego Anioła Stróża, aby z ufnością mogła się stawić na Bożym sądzie. Według św. Ludwika Anioł ukazuje duszy zasługi Chrystusa, aby na nich mogła się wesprzeć w chwili swego osobistego sądu. Po wydaniu przez Boga wyroku, jeśli dusza jest skierowana do czyśćca, jej Anioł Stróż często ją tam nawiedza, zapewniając o przyszłym wybawieniu z czyśćcowych cierpień.


Zobacz całą zawartość numeru ►

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2021nr10, Z cyklu:, Nasi Orędownicy

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

5

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 26.05.2024