O miłości Boga i bliźniego

Faryzeusze byli zdziwieni, że Jezus pomija wszystkie przykazania Prawa Mojżeszowego, sprowadzając je do dwóch. My też może zadajemy sobie pytanie: a co z Dziesięcioma Przykazaniami?

zdjęcie: Loft Gallery

2021-08-20

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Mt 22, 34-40
XX tydzień zwykły

Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami podaje dwa najważniejsze przykazania, których winniśmy przestrzegać. Faryzeusze byli zdziwieni, że Jezus pomija te 613 przykazań Prawa Mojżeszowego, sprowadzając je do dwóch. My też może zadajemy sobie pytanie: a co z Dziesięcioma Przykazaniami? Po głębszym zastanowieniu jednak widzimy, że wypełnianie pierwszych trzech Przykazań Dekalogu świadczy o naszej miłości do Boga, a pozostałe siedem wskazuje na to co czynić, jak się zachować, by relacje z drugim człowiekiem były właściwe, by były wyrazem wzajemnej miłości.

Miłowanie Boga całym sobą rozpoczyna się od bezwarunkowego poddania się Bogu, dania Mu pierwszeństwa przed wszystkimi i wszystkim, wypełnianiu Jego woli. Znane jest powiedzenie świętego Augustyna: „Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko pozostałe znajdzie się na właściwym miejscu”. A więc miłość Boga to postawienie Go na pierwszym miejscu w swoim życiu.

„Będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie”. I znowu nasuwa się pytanie, czy miłowanie siebie nie jest przypadkiem przejawem egoizmu, narcyzmu. Nie, miłość, o której mówi Mateusz, to przede wszystkim akceptacja samego siebie, to zgoda na to jacy jesteśmy, stworzeni na wzór i podobieństwo Boga, a równocześnie zgoda  na pracę nad sobą, by stawać się coraz lepszymi. Kiedy nie akceptujemy siebie, budzi się w nas zazdrość, niechęć a nawet nienawiść do drugiego człowieka, posiadającego cechy, których nam brak. A wiec pierwsza rzecz to akceptacja samego siebie. Miłość do drugiego człowieka to świadomość, że on też jest stworzony na wzór i podobieństwo Boże, że jego Bóg też kocha. Miłość do drugiego człowieka przejawia się miedzy innymi w umiejętności słuchania go. Pandemia zatrzymywała nas w domu i teraz gdy możemy się już spotykać, potrzeba dzielenia się swoimi przemyśleniami w rozmowie ze spotkanymi osobami jest wielka, ale musimy pamiętać, że oni też chcą mówić, a nie tylko nas słuchać.

Regularna modlitwa,  udział we Mszy świętej, miłość do drugiego człowieka są przejawem miłości Boga. Spotkanie drugiego człowieka, rozmowa z nim, życzliwość kierowana pod jego adresem, pomoc potrzebującym to przejaw miłości bliźniego.

Autorzy tekstów, Hrapkiewicz Helena, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 30.11.2023