Pragnienie Boga

Pragnieniem Boga jest zbawienie świata, aby Jego dzieci miały życie wieczne. Dlatego posłał swojego Jedynego Syna, aby ukazał światu Jego miłość i wypełnił Jego plan.

2021-04-28

Rozważanie do fragmentu Ewangelii J 12, 44-50
IV tydzień wielkanocny

Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od słów: „Jezus tak wołał”. Wołał, bo wiedząc, że niedługo zostanie pojmany, chciał przekazać coś bardzo ważnego i chciał, by te słowa dotarły do wielu słuchaczy. I dotarły nie tylko do ich uszu, ale przede wszystkim do ich serc, aby uwierzyli Jego słowu, dopóki jest pośród nich. Można powiedzieć, że Jezus w słowach, które wypowiedział, wskazał cel swojej misji, a równocześnie objawił pragnienie Boga, czyli to, co kryje się w Jego Sercu.

Pragnieniem Boga jest zbawienie świata, aby Jego dzieci miały życie wieczne. Dlatego posłał swojego Jedynego Syna, aby ukazał światu Jego miłość i wypełnił Jego plan. Jak Jezus sam podkreśla: „Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić”. Ojciec przez Jezusa staje się bliski każdemu człowiekowi. Nie jest już kimś odległym, nieznanym. Jak słyszeliśmy we wczorajszej Ewangelii: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Im bliżej jestem Jezusa, im więcej słucham Jego Słowa, tym lepiej poznaję Ojca i tym bardziej zbliżam się do Niego, by ostatecznie zająć miejsce, które On przygotował dla mnie w niebie.

Jakich więc dokonuję każdego dnia wyborów? Czy coraz bardziej zanurzam się w świetle, które prowadzi mnie do Ojca i wiecznego przebywania z Nim, czy też wybieram ciemność, skupiając się na tym, co doczesne i idąc za tym, co oferuje mi świat?

Panie Jezu, poślij Ducha Świętego, by otwierał mnie na przyjmowanie Twojego Słowa, pragnę nim żyć i przyjmować dar zbawienia. Przez Ciebie chcę coraz bardziej poznawać Ojca i napełniać się Jego miłością.

Autorzy tekstów, Magdalena i Pelagia Buczek, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

nd pn wt śr cz pt sb

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 02.10.2022