Trudna jest ta mowa...

Podstawowe prawdy Chrystusa często stają w sprzeczności ze sposobem myślenia tego świata.

2021-04-23

Rozważanie do fragmentu Ewangelii J 6, 55.60-69
III tydzień wielkanocny

Słowo Boże nie zawsze jest łatwe do przyjęcia i zaakceptowania. Nie zawsze bowiem odpowiada ono naszemu sposobowi myślenia. Bóg czasem trzyma się ludzkiej zasady psychologicznej, że trzeba mówić najpierw to, co się drugiemu podoba, a potem zaproponować coś trudniejszego, co na początku byłoby nie do przyjęcia. Jednak Chrystus nie zawsze trzyma się tej zasady.

Podstawowe prawdy Chrystusa często stają w sprzeczności ze sposobem myślenia tego świata. Już przez proroka Izajasza Bóg mówi: Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami... Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi (Iz 55,8-9). Dlatego wielu ludzi odrzuca wiarę chrześcijańską, chociaż początkowo wydają się być gotowi do wysłuchania i przyjęcia ewangelicznej nowiny.

To samo zdarzyło się w Kafarnaum wielu słuchaczom Jezusa. Kiedy powiedział im, że mają jeść Jego Ciało i pić Jego Krew, aby mieć życie wieczne, nie mogli tego dobrze zrozumieć, nie pytali Jezusa o wyjaśnienie, lecz uniesieni pychą powiedzieli: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? I mówi Ewangelia: Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Tylko Piotr i inni Apostołowie, chociaż także nie rozumieli słów swego Mistrza, to jednak powiedzieli: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 07.05.2021