Prawda, która wyzwala

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, wyzwalaj nas z niewoli grzechu i kłamstwa, byśmy w Prawdzie widzieli samych siebie i rzeczywistość, która nas otacza. Daj nam łaskę wytrwałości, abyśmy byli wierni Tobie do końca.

2021-03-24

Rozważanie do fragmentu Ewangelii J 8, 31-42
V tydzień Wielkiego Postu

W dzisiejszej Ewangelii Jezus prowadząc rozmowę z „Żydami, którzy uwierzyli” mówi, że Jego prawdziwymi uczniami są ci, którzy trwają w Jego nauce. Wtedy poznają prawdę, a prawda ich wyzwoli. Udowadnia im, że nie przyjmują Jego nauki, ale chcą Go zabić. Na te słowa rozmówcy oburzają się i zaprzeczają temu, że kiedykolwiek byli w niewoli. W tym momencie Jezus powiedział, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.

Ta sytuacja jest niezwykle aktualna w obecnym czasie. Niejeden z nas mówi o sobie, że jest uczniem Jezusa. Łatwo jest składać takie deklaracje, ale często brakuje nam wytrwałości. A Jezus mówi dziś o trwaniu w Jego nauce. Nie chodzi więc tylko o słowa, deklaracje, czy też samo słuchanie konferencji lub uczestnictwo w rekolekcjach. Trwanie w nauce Jezusa to postawa nieustannego przebywania w Jego obecności, otwartość na Jego Słowo, które przenika i przemienia serce i każde działanie. Kiedy słuchamy Słowa i rozważamy je, Jezus krok po kroku odsłania przed nami Prawdę, którą jest On sam, czyli daje nam poznać Siebie samego, a przez Siebie, Ojca. Na tym polega proces wyzwalania nas z niewoli grzechu i zła. Proces ten nie kończy się, ale trwa przez całe nasze życie, bo jesteśmy słabi i ciągle upadamy. Jednak Jezus jest cierpliwy, podnosi nas, uwalnia i utwierdza w nas prawdę o tym, że jesteśmy synami i córkami Boga. Tylko On nas zbawia i dzięki Niemu będziemy żyć wiecznie w Królestwie Niebieskim.

Często jest nam trudno stawać w prawdzie o nas samych i tak jak ludzie, z którymi Jezus rozmawiał, nie chcemy się przyznać do tego, że trwamy w niewoli grzechu, nałogu, kłamstwa. Wydaje nam się, że wolność jest wtedy, gdy sami o sobie możemy decydować i robić to, co chcemy. Ale czy wszystko, czego pragniemy jest korzystne dla naszego życia duchowego? Im bardziej zbliżamy się do Jezusa, tym bardziej zaczynamy dostrzegać to, co nas zniewala, co jest źródłem naszych grzechów. Nawet jeśli ten grzech zdaje się być czymś błahym, to jednak zawsze jest śmiercionośny, bo otwiera w nas przestrzeń dla złego ducha i jego działania.

Panie Jezu, który jesteś Prawdą, wyzwalaj nas z niewoli grzechu i kłamstwa, byśmy w Prawdzie widzieli samych siebie i rzeczywistość, która nas otacza. Daj nam łaskę wytrwałości, abyśmy byli wierni Tobie do końca.

Autorzy tekstów, Magdalena i Pelagia Buczek, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 03.08.2021