Prawo i miłość

To miłość całkowicie zmienia perspektywę, uwalnia z niewoli grzechu i prowadzi do pełnej wolności.

2021-03-10

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Mt 5, 17-19
III tydzień Wielkiego Postu

Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o tym, że nie przyszedł po to, by znieść Prawo, ale by je wypełnić. On jest tym, którego zapowiadali prorocy Starego Testamentu. A zatem w Nim spełniają się wszystkie proroctwa. Przez ofiarę ze swojego życia najdoskonalej wypełnił to, co zostało napisane. Jego ofiara została złożona z miłości. Jak napisał św. Paweł w Liście do Rzymian to właśnie „miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”. Jezus więc zupełnie zmienił spojrzenie na Prawo. Mamy je przyjmować i wypełniać z miłością, która ma być podstawą każdego naszego działania.

Nieraz mówimy, że o ile Nowy Testament łatwiej nam zrozumieć, to Stary Testament pozostaje dla nas trudny do rozważania. Jezus daje nam więc dziś jasną odpowiedź. Stary Testament możemy odkryć tylko wtedy, gdy znamy Jezusa i mamy z Nim bliską relację. Być może same przykazania są dla nas jakimś martwym zbiorem praw i zakazów. Może twierdzimy, że są przestarzałe i w jakiś sposób nas ograniczają. Jednak jeśli żyjemy w przyjaźni z Jezusem, to czymś zupełnie naturalnym jest, że nie chcemy Go niczym zranić, ani zasmucić. A więc tym samym z miłości do Niego staramy się żyć zgodnie z przykazaniami, które są jak drogowskazy na drodze do królestwa niebieskiego. To miłość całkowicie zmienia perspektywę, uwalnia z niewoli grzechu i prowadzi do pełnej wolności. 

Czytamy w tym fragmencie Ewangelii także o tym, jak powinniśmy postępować. Jezus daje nam bardzo jasną wskazówkę. Mamy wypełniać wszystkie przykazania, nie znosząc żadnego z nich, nawet tego najmniejszego. I gdy sami wypełniamy przykazania to mamy też uczyć innych ich wypełniania. Nie możemy więc sami wymagać od innych wypełniania tego, czego sami nie robimy lub unikamy. Musimy być autentyczni i przejrzyści, by móc uczyć innych i być dla nich przykładem.

Jakie jest moje podejście do Bożego Prawa? Czy wypełniam przykazania z miłością? Czy zdarza mi się oceniać innych i wymagać od nich tego, czego sama nie wypełniam?

Panie Jezu, Ty jesteś dla mnie wzorem wypełnienia Prawa. Pragnę wiernie i z miłością podążać drogą przykazań, które prowadzą mnie do królestwa niebieskiego. Umocnij moje kroki, bym nigdy z tej drogi nie zeszła.

Autorzy tekstów, Magdalena i Pelagia Buczek, Rozważanie, Komentarz do ewangelii

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 29.07.2021