Cyberświęty

Z pewnością nie byłoby współczesnej Europy, a może i naszych komputerów, gdyby nie pracowitość, rozum i wiara ludzi takich jak św. Izydor.

zdjęcie: WWW.FREECHRISTIMAGES.ORG

2020-01-06

Izydor urodził się w szlacheckiej rodzinie hiszpańsko-rzymskiej. Miał trójkę rodzeństwa: Leandra, Fulgencjusza i Florentinę, również późniejszych świętych. Ich ojcem był Severian, Rzymianin z Nowej Kartaginy, który wraz z rodziną przeniósł się do Sewilli. Po śmierci rodziców wycho­waniem młodszego rodzeństwa zajął się najstarszy brat, Leander, który był wówczas arcybiskupem w Sewilli. Kiedy umarł, jego miejsce zajął Izydor. Rządząc metropolią przez 35 lat, umacniał Kościół w Hiszpanii. Zwoływał synody, zakładał szkoły biskupie i domy zakonne. Założył własną bibliotekę i skryptorium. Uważał, że należy kształcić młodzież oraz pod­nieść poziom moralny i intelektualny duchowieństwa. Przewodniczył IV Synodowi w Toledo (633 r.), na którym ułożono wyznanie wiary i ustalono jednolitą liturgię. Był biskupem z sercem szeroko otwartym na biednych. Źródła historyczne podają, że trudno było się dostać do jego domu w Sewilli z powodu tłumu żebraków i ludzi pokrzywdzonych przez los, stale przebywających w jego murach.

W roku 1999 Papieska Rada ds. Środ­ków Społecznego Przekazu ogłosiła św. Izydora z Sewilli patronem Internetu. Przemawiało za tym, ich zdaniem, najbardziej znane dzieło świętego – „Etymologie” – uporządkowany zbiór wiadomości z różnych dziedzin wiedzy i życia oraz umiejętności praktycznych, zorganizowany podobnie do współ­czesnych baz danych. W dwudziestu księgach Izydor zebrał całą dostępną wówczas wiedzę z wielu dziedzin, od gramatyki po pożywienie, narzędzia rolnicze i meble. Tym samym został uznany za twórcę pierwszej w historii bazy danych. Świętego Izydora można również uznać za prekursora wykorzy­stywanej współcześnie w sieci interne­towej techniki linkowania, czyli mówiąc najprościej – łączenia informacji. Izy­dor zebrane przez siebie wiadomości przedstawiał w złożonych diagramach wizualnych, upowszechniając ten rodzaj ilustracji naukowej w późniejszych wie­kach. W „Etymologiach” biskup z Sewilli linkował (łączył) również jedne słowa z innymi– w ten sposób dowodził ich po­chodzenia, niekiedy w całkiem nieocze­kiwany i zabawny sposób. Święty Izydor uzupełniał także o postacie wybitnych Hiszpanów zbiór biografii stworzony przez św. Hieronima. Był auto­rem nowych reguł dla klasztorów, a także licznych dzieł na tematy astronomiczne, geograficzne i teologiczne.

Można zatem pokusić się o stwier­dzenie, że św. Izydor łączył najlepsze wartości antyku ze spuścizną Ojców Ko­ścioła. Był pomostem między starożyt­nością a średniowieczem. Z pewnością nie byłoby współczesnej Europy, a może i naszych komputerów, gdyby nie pra­cowitość, rozum i wiara ludzi takich jak św. Izydor. Patrona Internetu warto pro­sić o roztropność w korzystaniu z sieci oraz o to, by żadna maszyna nigdy nie przesłoniła nam piękna relacji z drugim człowiekiem.

Modlitwa przed korzystaniem z Internetu

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać przede wszystkim tego, co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Osobie Twojego Jednorodzonego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pomóż nam, błagamy Cię, przez wstawiennictwo św. Izydora biskupa, abyśmy podczas korzystania z Internetu kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie osoby, które spotkamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Izydorze, módl się za nami.


Zobacz całą zawartość numeru ►

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2020nr01, Z cyklu:, Nasi Orędownicy

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 09.08.2022