Maryja znów ugościła chorych

54. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę zgromadziła ponad 2 tysiące uczestników z całego kraju.

zdjęcie: Danuta Dajmund

2019-10-01

Już po raz pięćdziesiąty czwarty od­była się Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę, or­ganizowana przez Apostolstwo Chorych. Wspólnota Apostolstwa Chorych przygo­towuje się na obchody 100-lecia istnienia w świecie – obecnie trwa w czwartym roku Nowenny przed tym ważnym ju­bileuszowym wydarzeniem.

Pielgrzymkowe spotkanie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej o godzinie 9.30. Po niej konferencję wygłosił ks. Marcin Hunia, diecezjalny duszpasterz chorych oraz kapelan szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu. Ważnym prze­słaniem płynącym z konferencji stała się zachęta, by na miarę swoich możliwości, chorzy próbowali odczytywać obecność cierpienia w swoim życiu jako dowód bliskości samego Jezusa.

Po konferencji pielgrzymi wysłu­chali koncertu kwartetu smyczkowego Akademos oraz otrzymali wodę z Lo­urdes, która specjalnie na tę okazję zo­stała przywieziona ze światowej stolicy chorych w maju tego roku.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem JE Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego, su­fragana archidiecezji częstochowskiej. Ksiądz Biskup w homilii powiedział, że cierpienie jest wielkim duchowym skarbem Kościoła, który go umacnia. W ten sposób – paradoksalnie – to, co najbardziej kruche, staje się fundamen­tem. Biskup Przybylski zwrócił także uwagę, że nie mielibyśmy wielu wspa­niałych świętych Kościoła, gdyby w ich życiu nie było obecne cierpienie. Biskup zachęcał pielgrzymów, by prosili Jezusa i Maryję przede wszystkim o wiarę oraz wewnętrzne uzdrowienie.

Po Mszy świętej w Kaplicy Cudow­nego Obrazu Matki Bożej miało miejsce nabożeństwo lurdzkie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakra­mentem. Nabożeństwu przewodniczył przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.

Ostatnim punktem pielgrzymki było nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasno­górskich wałach, które poprowadził ks. Jacek Marciniec, duszpasterz chorych w archidiecezji częstochowskiej. Na za­kończenie głos zabrał ks. Janusz Malski – moderator generalny Cichych Pracow­ników Krzyża. Przybliżył on krótko du­chowość CPK, wspominając bł. Luigiego Novarese, założyciela wspólnoty.

54. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę zgromadziła po­nad 2 tysiące uczestników z całego kraju. Wśród zgłoszonych grup znalazły się m.in. grupy: z Koluszek, z Kędzierzyna Koź­la, z Czarkowa, z Olkusza, z Przemyśla, z Głogowa, z Rudy Śląskiej, z Katowic, z Piasku. Dziękujemy wszystkim, którzy pielgrzymowali do Jasnogórskiej Pani oraz tym, którzy duchowo łączyli się z uczestnikami. Doceniamy trud i wysiłek włożone w przygotowanie podróży dla większych grup. Dziękujemy wszystkim opiekunom i rodzinom chorych za pomoc w dotarciu do Częstochowy. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem służb medycznych oraz wolontariuszy, którzy troszczyli się o bezpieczeństwo pielgrzymów. Jesteśmy wdzięczni chorym za cierpliwie znoszone trudy pielgrzymki i ofiarowanie swojego cierpienia Bogu w wielu intencjach. Za wszystkie dobre słowa, a także ofiary materialne złożone na rzecz Apostolstwa Chorych – serdecz­nie dziękujemy!


Zobacz całą zawartość numeru ►

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2019nr09, Z cyklu:, Z bliska

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 25.01.2022