Stracić znaczy zyskać

Znowu słyszę słowo „wszystko”. Ono dla każdego może oznaczać inny „skarb”, nie tylko dobra materialne czy bliskie relacje.

zdjęcie: Loft Gallery

2019-07-11

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Mt 19, 27-29
XIV tydzień zwykły

Sens dzisiejszej Ewangelii można by wyrazić w stwierdzeniu, że trzeba się pozbyć wszystkiego, co się ma, by móc przyjąć wszystko, co chce dać Bóg. To słowo „wszystko” pojawia się w pytaniu skierowanym przez Piotra do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”. Trochę nie na miejscu wydaje się druga część pytania, jeżeli nie weźmie się pod uwagę kontekstu, w jakim padły te słowa.

Wcześniej bowiem Jezus odpowiada na pytanie młodego człowieka, jak otrzymać życie wieczne, tymi słowami: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mt 19, 21). Kiedy ten, po usłyszeniu tych słów, odchodzi zasmucony, Jezus poucza uczniów o niebezpieczeństwie przywiązania do dóbr i przeszkodzie jaką stanowi ono w drodze do Nieba. Przeciwną postawę prezentuje uboga wdowa, o której Jezus mówi: „Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie” (Mk 12, 43-44).

Znowu słyszę słowo „wszystko”. Ono dla każdego może oznaczać inny „skarb”, nie tylko dobra materialne czy bliskie relacje. Są nim również dobre zdrowie, plany, oczekiwania, wyobrażenia, własna wola, z której tak trudno nieraz zrezygnować, ale i przywiązania do grzechów i słabości. Wdowa, oddając swój „skarb”, powierzyła Bogu całe dalsze życie, stała się gotowa przyjąć wszystko, co chce dać jej Bóg.

Prawdziwe są słowa, które wypowiada Piotr: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Zostawili ze względu na Jezusa: sieci, łódź, swoją pracę dającą im utrzymanie, rodzinę, cały swój „skarb”, kierowani miłością, a nie ofiarą. I dlatego ma prawo Piotr zapytać Mistrza: „cóż więc otrzymamy?”

Jezus jest hojnym Dawcą, chce obdarowywać tych, którzy powierzają Mu swe życie – ubogich czyli mających wszystko „u Boga”. Piotr otrzymał „klucze królestwa”, inni Apostołowie i ci, którzy poszli w ich ślady królują wraz z Panem. Stokroć więcej „bogactw” otrzymuje każdy już teraz, gdy zostawiając wszystkie swoje „skarby”, idzie za Jezusem.

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Rozważanie

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 05.06.2020