Świat tuż obok

Krótko o sytuacji osób niepełnosprawnych

zdjęcie: canstockphoto.pl

2015-02-27

Dosyć powszechne jest przedstawianie fizycznej niepełnosprawności wyłącznie jako tragedii człowieka, który koniecznie musi być smutny, niesamodzielny, samotny i – co najważniejesze – winny. Taki przekaz trafia już do najmłodszych: w bajkach dobre postaci są piękne, zaś złe – ułomne i brzydkie. Znajduje tu odbicie taki model niepełnosprawności, który przedstawia ją jako karę za określone zło i łączy z ułomnością moralną.

Przeciw wykluczeniu

Tyle jeśli chodzi o stereotypy. Na szczęście istnieje wiele inicjatyw, które stawiają sobie za cel przedstawienie tematu niepełnosprawności w sposób prawdziwy i rzetelny. I wcale nie chodzi o to, by temat ten „lukrować”.

Jedną z takich inicjatyw jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych – święto obchodzone corocznie w trzecią niedzielę marca, a ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy. Obchody tego dnia służyć mają edukacji społecznej na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych, które utraciły zdrowie w następstwie nieszczęśliwych wypadków. Wydarzeniem inicjującym ustanowienie Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych była katastrofa górnicza w kopalni węgla kamiennego Bois du Cazier w Marcinelle, w Belgii, która miała miejsce 8 sierpnia 1956 roku. W jej wyniku śmierć poniosło 262 górników pochodzących z 12 krajów, a spora część doznała poważnych obrażeń, zostając inwalidami. Podobnym świętem jednak o nieco większym zasięgu globalnym jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony 3 grudnia, a ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Dobroć zawsze w cenie

Podejmując tematykę osób niepełnosprawnych (zwłaszcza ruchowo), pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo nieszczęścia, jakie stało się ich udziałem, niejednokrotnie są osobami bardzo zaradnymi, aktywnymi zawodowo, pogodnymi i pełnymi nadziei. Często ich największy problem polega nie na tym, że są niesprawne, ale na tym, że ci, którzy żyją obok nich, nie zauważają ich problemów i potrzeb, nie chcąc przyjąć do wiadomości, że świat niepełnosprawnych jest bardzo blisko.

Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych oraz inne podobne inicjatywy mają przypominać społeczeństwu, że niepełnosprawni są jego częścią oraz skłaniać do konkretnych działań na ich rzecz. W sytuacji osób niepełnosprawnych zachodzą stopniowe zmiany. Coraz więcej organizacji i instytucji stara się podchodzić do ich problemów indywidualnie, skupiając się na poszczególnych osobach lub małych grupach.

Szczególnie ważne wydają się działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, zmierzające do ich zaistnienia w przestrzeni publicznej. Coraz częściej słyszymy o klasach integracyjnych, w których dzieci niepełnosprawne uczą się razem ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Można także zauważyć zmiany w zabudowie wielu miast, które usuwając bariery architektoniczne, wychodzą naprzeciw potrzebom osób z ograniczeniami ruchowymi. Oczywiście wciąż wiele jest do zrobienia. Jak donosi Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, około miliard ludzi na świecie żyje z jakąś formą niepełnosprawności, z czego blisko połowa nie ma dostępu do właściwej opieki medycznej, w tym rehabilitacji, w wielu przypadkach umożliwiającej powrót do zdrowia. Co więcej, wraz ze starzejącą się populacją, w wielu krajach liczba osób niepełnosprawnych stale rośnie. Dlatego niezastąpione i nie mniej ważne od działań ustawodawczych są ludzkie gesty solidarności i troski okazywane osobom niepełnosprawnym. Żadne prawo i ustawy nie zastąpią zwykłej ludzkiej życzliwości i dobroci. Bezinteresowna pomoc drugiego człowieka zawsze pozostanie tą najważniejszą i najskuteczniejszą inicjatywą podejmowaną wobec osoby potrzebującej.

Warto więc – nie tylko przy okazji wyznaczonych dni – patrzeć uważnie i dostrzegać piękny „równoległy świat” tych mniej sprawnych. Świat, który jest bardzo blisko. Świat, który jest tuż obok.


Zobacz polecane teksty numeru ►

Chcesz już dziś przeczytać aktualny numer „Apostolstwa Chorych”? Zamów prenumeratę papierową lub elektroniczną.

Z cyklu:, Numer archiwalny, 2015-nr-03, Miesięcznik, Z bliska, Cogiel Renata Katarzyna, Autorzy tekstów

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 20.01.2022