Zamyślenia nad Credo /część siódma/

W trwającym Roku Wiary Kościół zachęca do tego, aby podjąć głębszą refleksję nad prawdami, które wyznajemy w Credo. Stanowią one treść wiary, dzięki której możemy uczestniczyć w życiu samego Boga – poznawać Go i coraz bardziej miłować. Proponujemy zatem, aby poszczególne prawdy wiary uczynić treścią osobistego rozważania na modlitwie. W tych rozważaniach poprowadzi nas metoda trzech kroków.

zdjęcie: freechristimages.org

2013-10-30

Krok pierwszy: WIERZĘ
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny (...)

W pierwszym kroku osobistego zamyślenia chcę zatrzymać się nad słowami, które wypowiadam w Credo. Wierzę w Ducha Świętego, który jest prawdziwym Bogiem i Panem. To właśnie On uzdalnia mnie do wiary i wzbudza w moim sercu pragnienie Boga. Wyznaję również wiarę w Kościół – wspólnotę wierzących, która jest miejscem Bożego działania i przestrzenią łaski. Pragnę zawierzać swoje życie wiary Duchowi Świętemu i poddawać się Jego prowadzeniu. Chcę także odnawiać w sobie decyzję o trwaniu we wspólnocie Kościoła i być świadkiem Chrystusa dla innych.

Krok drugi: ROZUMIEM

Teraz z pomocą komentarza zawartego w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK) chcę zrozumieć wyznawaną treść wiary. Poszukuję odpowiedzi na pytanie kim jest Trzecia Osoba Trójcy Świętej – Duch Święty. Katechizm wyjaśnia, że jest On Tym, który objawia nam Boga Ojca i pozwala lepiej poznać Jezusa Chrystusa (por. KKK 683). Ponadto Duch Święty udziela człowiekowi darów potrzebnych do przyjęcia prawd wiary oraz uzdalnia go do świadectwa. Duch Święty ożywia, pociesza i prowadzi człowieka na drogach wiary, by mógł on właściwie wypełniać swoje powołanie i mężnie przyjmować Bożą wolę (por. KKK 687). W dalszej kolejności Katechizm wyjaśnia, że szczególnym miejscem przebywania Boga jest wspólnota Kościoła. To umiłowana owczarnia, którą Bóg prowadzi, ochrania i zbawia (por. KKK 754). Katechizm tłumaczy także, że Kościół jest Ciałem Chrystusa, co oznacza, że jako wspólnota nie tylko gromadzi się wokół Niego, ale jest z Nim ściśle zjednoczona i z Jego mocy czerpie siłę i wzrost (por. KKK 789, 794).

Krok trzeci: ROZWAŻAM

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,których nie można wyrazić słowami (Rz 8, 26).

Tradycyjnie ostatnim krokiem mojej modlitewnej refleksji jest pochylenie się nad Słowem Bożym. Chcę rozważać fragment z listu św. Pawła do Rzymian. Pragnę prosić Ducha Świętego, by uczył mnie modlitwy i umacniał w chwilach trudności. Wzbudzam w sercu wdzięczność za wszelkie dary, których udziela mi Duch Święty i pokornie wyznaję, że mogę trwać przy Bogu tylko dzięki łasce.


Zobacz zawartość całego numeru ►

Z cyklu:, 2013-nr-10, Numer archiwalny, Cogiel Renata Katarzyna, Autorzy tekstów, Panorama wiary

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 09.08.2022