Zamyślenia nad Credo (część piąta)

W trwającym Roku Wiary Kościół zachęca do tego, aby podjąć głębszą refleksję nad prawdami, które wyznajemy w Credo. Stanowią one treść wiary, dzięki której możemy uczestniczyć w życiu samego Boga – poznawać Go i coraz bardziej miłować. Proponujemy zatem, aby poszczególne prawdy wiary uczynić treścią osobistego rozważania na modlitwie. W tych rozważaniach poprowadzi nas metoda trzech kroków.

zdjęcie: www.freechristimages.org

2013-09-03

Krok pierwszy: WIERZĘ

Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał.

W pierwszym kroku osobistego zamyślenia chcę zatrzymać się nad słowami, które wypowiadam w Credo. Wierzę, że Jezus po Swojej śmierci przebywał w krainie zmarłych. Wyznaję również, że jako Władca Życia pokonał śmierć i trzeciego dnia zmartwychwstał, a Jego zmartwychwstanie jest zapowiedzią także mojego zmartwychwstania. Pragnę adorować Jezusa i wzbudzać w swoim sercu coraz większą wiarę w to, że tylko On może wyrwać mnie z uścisku śmierci, przebaczając mój grzech. Chcę przychodzić do zmartwychwstałego Pana, by radować się Jego obecnością. Głęboko wierzę, że moje życie ma sens i cel właśnie dlatego, że Jezus dla mnie umarł i dla mnie zmartwychwstał.

Krok drugi: ROZUMIEM

Teraz z pomocą komentarza zawartego w Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK) chcę zrozumieć wyznawaną treść wiary. Poszukuję zrozumienia prawdy o tym, że Jezus po śmierci zstąpił do Otchłani i po trzech dniach zmartwychwstał. Katechizm wyjaśnia, że Jezus przebywał w krainie zmarłych, zstępując tam jako Zbawiciel niosący nadzieję duszom i otwierający Niebo sprawiedliwym (por. KKK 632, 637). W dalszej kolejności Katechizm tłumaczy prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Jest ono kulminacyjnym wydarzeniem w historii zbawienia i spełnieniem obietnicy danej ludziom przez Boga (por. KKK 638). Pusty grób oraz leżące w nim płótna oznaczają, że ciało Chrystusa dzięki Bożej mocy uniknęło więzów śmierci i zniszczenia (por. KKK 657). Zmartwychwstanie Jezusa nie było powrotem do życia ziemskiego, jak to miało miejsce w przypadku osób wskrzeszonych. Powróciły one do życia, które jednak znów miało kiedyś zakończyć się śmiercią. Jezus natomiast powrócił do życia, które już nie podlega śmierci, bo istnieje poza czasem i przestrzenią (por. KKK 646).

Krok trzeci: ROZWAŻAM

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał (Łk 24, 5-6).

Tradycyjnie ostatnim krokiem mojej modlitewnej refleksji jest pochylenie się nad Słowem Bożym. Pragnę rozważać zdanie zaczerpnięte z Ewangelii według Świętego Łukasza. Duchowo staję wobec pustego grobu Jezusa, widzę pozostawione w nim płótna. W sercu pragnę wzbudzić wdzięczność Jezusowi za dar Jego zmartwychwstania, wyznając jednocześnie wiarę w to, że jest ono zapowiedzią także mojego powrotu do pełni Życia. Modlitwę kończę uwielbieniem Boga we wszystkich Jego dziełach zwłaszcza zaś w dziele męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.


Zobacz całą zawartość miesięcznika ►

Z cyklu:, Panorama wiary, Numer archiwalny, Miesięcznik, Cogiel Renata Katarzyna, Autorzy tekstów, 2013-nr-08

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 17.04.2024