Krzyż Apostolstwa Chorych

Krzyż przypomina chorym, że cierpienie, które dźwigają, nie jest brzemieniem samotności, beznadziei i rozpaczy.

2020-12-27

Znak krzyża świętego towarzyszy wspólnocie Apostolstwa Chorych od samych jej początków. Krzyż przypomina chorym, że cierpienie, które dźwigają, nie jest brzemieniem samotności, beznadziei i rozpaczy, ale kontynuacją krzyża Chrystusa, który na jego drzewie pokonał śmierć.

Święty Paweł napisał w liście do Kolosan: „Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). Czy słowa te oznaczają, że Jezusowej męce czegoś brakowało? Oczywiście: nie. Męka Jezusa była doskonała i przyniosła światu zbawienie. Jedna kropla Jego Krwi wystarczyłaby, by zgładzić grzechy całego świata. Ale choć Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia jednorazowo i w sposób doskonały, pozwala człowiekowi uczestniczyć w tym dziele, gdy ten naśladuje Go na drodze cierpienia. Święty Paweł w tych słowach uświadamia nam, że cierpienia były nieodłączną częścią zbawczego dzieła Chrystusa i że każdy chrześcijanin powinien być gotów pójść śladem swego Pana. To jednak, że – jak pisze św. Paweł – dopełniamy „braki udręk Chrystusa”, nie czyni nas zbawicielami bądź odkupicielami samych siebie, gdyż zostaliśmy już „odkupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako Baranka bez skazy” (1 P 1, 19). Nasz współudział w ofierze Chrystusa ma polegać na przyjmowaniu cierpień i trudów życia i włączaniu ich w Jego krzyż. To z jednej strony wielki zaszczyt i przywilej, z drugiej zaś wielki trud, któremu człowiek nie mógłby sprostać bez Bożej łaski i umocnienia.

Niezwykłą intuicją serca wykazał się założyciel Apostolstwa Chorych, ks. Jakub Willenborg, który tak pisał do chorych w jednym ze swoich pierwszych listów: „krzyż, który jest dla was namacalnym znakiem waszego apostolstwa, przypomina wam o świętości i szlachetnej odwadze waszego czynu, by chcieć być apostołem Jezusa, apostołem Jego Królestwa. Zbawienie, życie i zmartwychwstanie leżą w krzyżu. Tam otwierają się źródła Zbawiciela. Stamtąd płyną wszystkie łaski i błogosławieństwa na wszystkich ludzi”


Zobacz całą zawartość numeru ►

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2020nr12, Z cyklu:, Modlitwy czas

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 25.01.2022