Solo Dios basta, czyli Bóg sam wystarczy

Bóg jest u źródła naszego życia i ta prawda daje poczucie pewności oraz jest najpewniejszym życiowym zabezpieczeniem.

2020-10-14

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Łk 11, 47-54
XXVIII tydzień zwykły

 

Ci, którzy znają duchowy program Ruchu Światło-Życie, to wiedzą, czym są cztery prawa duchowego życia. Przywołajmy pierwsze z nich: „Bóg miłuje ciebie i ma dla twojego życia wspaniały plan”. W Piśmie świętym jest wiele wypowiedzi, które są potwierdzeniem tej prawdy. Jednak słowa z dzisiejszego pierwszego czytania z Listu św. Pawła do Efezjan są jednymi z najważniejszych w tym względzie: „W Nim [w Chrystusie] wybrał nas [Bóg] przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski”.

Słowa niezwykłe – świadczące o tym, że Bóg od samego początku pragnął naszego życia, że chciał naszego istnienia, że stworzył nas z miłości i posłał swego Syna, by wykupić nas z naszych grzechów. Nie jesteśmy zatem wybrykiem natury, nie powstaliśmy przez przypadek. Miłość rodziców, z której zostaliśmy zrodzeni, jest tylko bladym znakiem miłości Boga. A nawet gdyby ktoś usłyszał od swoich ziemskich rodziców, że nie był chciany i że pojawił się na świecie przez przypadek, to z perspektywy Boga takie słowa nie są prawdą i nie są w stanie podważyć Bożego planu miłości i zbawienia względem każdego z nas. Boża miłość leży nie tylko u początku naszego życia, ale ona znajduje się u podstaw każdego dnia naszego życia, nawet życia pełnego choroby i cierpienia. Choć o poranku nowego dnia człowiek chory może uświadomić sobie, że właśnie minęła kolejna bardzo ciężka noc, że  była to noc bezsenna, bo nie dało się zasnąć, gdyż wszystko bolało, to jednak w pierwszej chwili nowego dnia, w godzinie porannej modlitwy można spróbować podziękować Bogu za kolejny dzień życia i za Jego miłość, która jest u podstaw nowego dnia.

Do takiego patrzenia na życie zachęca nas św. Teresa z Avili, patronka dnia dzisiejszego, która napisała kiedyś takie słowa: „Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża, wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko; Temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy”. Bóg jest u źródła naszego życia i ta prawda daje poczucie pewności oraz jest najpewniejszym życiowym zabezpieczeniem. „Solo Dios basta” – tak w języku hiszpańskim, w którym pisała św. Teresa, brzmi to jedno z najważniejszych zdań, które nam zostawiła: „Bóg sam wystarczy”.

Św. Teresa z Avili medytując plan Bożej miłości względem człowieka, napisała jeszcze tak: „ilekroć myślimy o Chrystusie, pamiętajmy zawsze o Jego miłości, dzięki której udzielił nam tak wielu łask i dobrodziejstw, oraz o miłości, jaką nam okazał Ojciec, gdy ofiarował nam tak niezwykłą rękojmię swej miłości ku nam. Miłość bowiem domaga się miłości. Toteż starajmy się mieć zawsze przed oczyma tę prawdę i w ten sposób zachęcajmy się do miłości. Jeśli bowiem Pan da nam tę łaskę i wzbudzi w sercu naszym taką miłość, wszystko stanie się łatwe i w krótkim czasie, bez trudu, dokonamy bardzo wiele”. Miłość domaga się miłości. Naszą odpowiedzią na miłość Bożą jest nasza miłość względem samego Boga oraz względem bliźnich, także stworzonych przez Boga z miłości i dla miłości. Tak swoje życie rozumiała św. Teresa od Dzieciątka Jezus, młoda Francuzka, która trzy wieki po św. Teresie z Avili, swojej hiszpańskiej duchowej matce odkryła: „w sercu Kościoła, mojej Matki, będę Miłością”. 

I na koniec proponuję pomedytować słowa piosenki śpiewanej przez Magdę Anioł, a skomponowanej na potrzeby rorat w 2014 roku z okazji 500-lecia urodzin tej wielkiej chrześcijańskiej Świętej. Warto też odtworzyć sobie teę piosenkę z Internetu: (https://www.youtube.com/watch?v=-pAhfKrdT_w )

Mówiła: kochaj, bo miłość jest OK! Mówiła: ufaj i przed zwątpieniem wiej.
Bóg sam wystarczy, w Jego dłoni twój los, Bóg sam wystarczy, śpiewaj na cały głos!

REF: Dziewczyna z hiszpańskiego miasta solo Dios basta, solo Dios basta.
Zasiała ziarno, które wzrasta, solo Dios basta, solo Dios basta!

Mówiła: ciesz się każdym nowym dniem, mówiła: słuchaj, gdy mówi serce twe.
Bóg sam wystarczy, w Jego dłoni twój los, Bóg sam wystarczy, śpiewaj na cały głos!

Nie bój się, nie bój, wśród życia dróg, tu wszystko mija, zostaje Bóg.

Autorzy tekstów, Ks. Bartoszek Antoni, Rozważanie

nd pn wt śr cz pt sb

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Dzisiaj: 17.04.2024