Wielki jest ten, kto służy

Chrześcijanie, a zwłaszcza ci, którzy im przewodzą, powinni uczyć się, że ich prawdziwa wielkość polega na służbie i na niewynoszeniu się. Tylko to jest drogą do ostatecznego wyniesienia.

zdjęcie: Loft Gallery

2020-08-21

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Mt 23, 1-12
XX tydzień zwykły

Jezus jest prawdziwym i jedynym nauczycielem oraz przewodnikiem. Uczeni w Piśmie i faryzeusze spotykają się z surową krytyką z powodu niezgodności nauczania z postępowaniem. W szczególności godne dezaprobaty jest ich pragnienie wywyższania się oraz zabieganie o znaczenie i stanowiska.

Podobne niebezpieczeństwa zagrażają dzisiejszym chrześcijanom. Jezus przestrzega przed nimi. Uczniowie Jezusa powinni unikać tytułów, które oddzielają ich od braci i od sióstr. Tytuły nie powinny być przyjmowane, jeśli dają podstawę do wynoszenia się ponad innych. Przełożony wśród uczniów powinien odznaczać się duchem służby i pokory. Chrześcijanie, a zwłaszcza ci, którzy im przewodzą, powinni uczyć się, że ich prawdziwa wielkość polega na służbie i na niewynoszeniu się. Tylko to jest drogą do ostatecznego wyniesienia.

Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie zeszłotygodniowe spotkania z chorymi w ramach odwiedzin duszpasterskich. Im bardziej wchodzę w Twoją misję Chrystusa – Sługi, tym mniej grozi mi Twoja krytyka. Im bardziej oddalam się od Ciebie – Sługi, tym wyraźniej wybrzmiewają słowa krytyki. Lekarstwem na moją pychę jest Twoja pokora oraz pragnienie naśladowania Ciebie w służbie. Nie pozwól mi wyprzedzać Ciebie, ale stale iść za Tobą.

Autorzy tekstów, Bartoszek Wojciech, Rozważanie

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 21.10.2020