Wywyższenie wg Jezusa Chrystusa

"Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego".

2019-09-14

Rozważanie do fragmentu Ewangelii J 3,13-17
XXIII tydzień zwykły

Aż trudno wyobrazic sobie ile jest odmian miłości. Jedną z najpiękniejszych jest ta, którą matka lub ojciec darzą swoje dzieci. To miłość bezinteresowna, miłość bezwarunkowa, miłość „za darmo” a czasem nawet niezasłużona. Oni dla swoich dzieci po prostu żyją, dla nich się poświęcają,  pragną im zapewnić wszystko, co w życiu najlepsze, a czasem nawet oddają za nie swoje życie. Ale i ta miłość ma swoje granice. Prawie nikt nie jest bowiem w stanie poświęcić jednego ze swoich dzieci dla dobra drugiego dziecka.

Tylko Boża miłość jest bezgraniczna. Tylko Bóg potrafi dać dosłownie wszystko, po to, aby nas – swoje często niewierne i niewdzięczne dzieci – zbawić. Tym „wszystkim” dla Boga jest Jego Jednorodzony Syn – Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię przybrawszy ludzkie ciało i ludzki los czyniąc swoim. Przyszedł, aby zapłacić najwyższą cenę za wszystkie Boże dzieci. Bo Bóg – mimo naszych grzechów – nigdy się nas nie wyrzekł, nigdy z nas nie zrezygnował. Jesteśmy dla niego bezcenni. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – czytamy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Jana. Bo tak„…jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Bóg pragnie podzielić się z nami życiem wiecznym. Cóż może być cenniejszego niż Boża miłość i Boże przebaczenie!?

Od tamtej pory, od czasu Golgoty, krzyż nie jest więc znakiem hańby dla chrześcijanina, ale znakiem „wywyższenia”, znakiem zbawienia, znakiem bezgranicznej Bożej miłości. 

Autorzy tekstów, Dajmund Danuta, Rozważanie

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 29.05.2020