Czy można nakazać miłość?

Uczniowie Jezusa, patrząc na Niego z bliska mogli dostrzec, że żyje On w intymnej relacji z Ojcem, zanurzony w Jego miłości i że ich także zaprasza do uczestnictwa w tejże miłości.

zdjęcie: www.wallpapercasa.com

2015-08-21

II Rok czytań
22, 34-40


Ewangelia o największym przykazaniu jest ostatnim z serii trzech dialogów, w których faryzeusze stawiają Jezusowi podstępne pytania, chcąc Go skompromitować w oczach ludu. Dwa poprzednie dotyczyły kwestii podatku dla Cezara i życia po zmartwychwstaniu. Jezus zna przewrotność swoich rozmówców, a pomimo to wchodzi w dialog z nimi i odpowiada im w sposób niezwykły, daleko wykraczający poza ciasną interpretację Prawa. Zaprasza ich w obszar głębokich, zdumiewających tajemnic wiary.


„Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”


Tytuł „Nauczyciel” u św. Mateusza prawie zawsze pojawia się na ustach przeciwników Jezusa, sygnalizując z ich strony podstęp lub konflikt. W odpowiedzi na pytanie faryzeuszów Jezus cytuje werset z Księgi Powtórzonego Prawa. Miłość, o jakiej tu mowa nie polega na „uczuciach religijnych”, lecz wyraża się w dążeniu do poznania Boga i całkowitym posłuszeństwie Jego woli posuniętym aż do oddania życia, a obejmującym także sferę dóbr materialnych. Potrójne wyrażenie „całym sercem, całą duszą, całym umysłem” oznacza miłość całoosobową, totalną i niepodzielną. Uczniowie Jezusa, patrząc na Niego z bliska mogli dostrzec, że żyje On w takiej właśnie intymnej relacji z Ojcem, zanurzony w Jego miłości i że ich także zaprasza do uczestnictwa w tejże miłości.


Jednym tchem niemalże Jezus podaje drugie przykazanie, również zaczerpnięte ze Starego Testamentu, podobne do pierwszego i z nim nierozdzielnie złączone. Najbliższy jego kontekst pokazuje wyraźnie, że nie chodzi tu bynajmniej o miłość sentymentalną czy opartą jedynie na pięknych słowach, ale o postawę życzliwości i dobroci, nawet kosztem samego siebie. Obszerny komentarz do tego przykazania daje Jezus w Kazaniu na Górze. Miłość bliźniego ma obejmować nie tylko własnych krewnych czy rodaków, ale również nieprzyjaciół.


„Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

 
Są one streszczeniem całego objawienia spisanego w Prawie i u proroków, nie obalają bynajmniej objawienia ST, ale są jego wypełnieniem. Mówiąc dokładniej, to Jezus w sposób doskonały wypełnił prawo miłości i do takiej radykalnej drogi miłowania zaprasza także swoich uczniów.
 

Cogiel Renata Katarzyna, Autorzy tekstów, Rozważanie

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

5

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 26.05.2024