Rachunek zysków i strat

Panie, odbierz mi serce księgowego, a daj mi siłę, bym nie bała się dla Ciebie „zaryzykować”.

zdjęcie: www.wallpapercasa.com

2015-08-17

I Rok czytań
Mt 19,16-22

 

Czytając dzisiejszą Ewangelię słyszę jakby echo niedawnych słów Chrystusa: „Kto chce zachować swoje życie, straci je”. To oczywiście inna sytuacja i zupełnie inny kontekst. Dziś wszakże rozmówcą Chrystusa jest tzw. porządny człowiek, człowiek, który prawdopodobnie nie utraci życia wiecznego, ponieważ zachowuje Boże przykazania. Wskazuje na to dialog, jaki prowadzi z Jezusem: „«Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne»? Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania»”. Gdy Jezus wyjaśnił mu, o które przykazania chodzi, odrzekł: „Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?”.


Zapewne, jeśli wierzyć osądowi owego człowieka o samym sobie, do osiągnięcia tego „minimum”, potrzebnego by mieć życie wieczne, niewiele lub nic mu już nie brakowało. Ale Jezus odgaduje jego pragnienie „bycia doskonałym”, dlatego dodaje: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną”.


Ewangelista pisze, że po usłyszeniu tych słów młodzieniec ów „…odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości”.


Ja również czuję się zasmucona i mocno rozczarowana jego postawą. Jak to? Chrystus oferuje mu „skarb w niebie”, a on rezygnuje z niego w imię tego, co posiada tu, na ziemi? Czy jednak mam prawo gorszyć się postawą bohatera dzisiejszej Ewangelii? A kimże ja jestem? Czy jestem w czymś lepsza od niego? Czy potrafię cokolwiek poświęcić dla Jezusa? Panie, naucz mnie z pokorą patrzeć na własny brak doskonałości. Odbierz mi serce księgowego, a daj mi siłę, bym nie bała się dla Ciebie „zaryzykować”. 
 

Dajmund Danuta, Autorzy tekstów, Rozważanie

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

5

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 26.05.2024