Co to znaczy, że Bóg coś przemienia?

I choć Bóg ma moc uzdrawiania i może ulżyć cierpieniu, warto pamiętać, że słowo „przemienia” nie oznacza zawsze tyle co „uwalnia od”, „zabiera”, „uzdrawia”. Słowo „przemienia” oznacza raczej, że Bóg i więź z Nim nadają głęboki sens wszystkiemu, co trudne w naszym życiu.

zdjęcie: www.freechristomages.org

2023-08-05

W święto Przemienienia Pańskiego, przypadające 6 sierpnia, wspomina  się opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił uczniom swoje bóstwo. Ewangeliczny opis Przemienienia Pańskiego pełen jest znaczeń symbolicznych. Góra, światło i obłok są w Biblii charakterystyczne dla objawień Boga: „Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich” (Mt 17,1). Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, szata była biała jak światło, ukazali się też Mojżesz i Eliasz, a z obłoku odezwał się głos Boga.

Przemienienie miało umocnić wiarę apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały objawionej przez Jezusa dochodzi się przez cierpienie i śmierć. Przemienienie Pańskie budzi fascynację i zachwyt ale zarazem respekt i lęk, dlatego św. Piotr powiedział najpierw: „Dobrze, że tu jesteśmy”, a w chwilę później uczniowie „upadli na twarz i bardzo się zlękli”.

Termin „Przemienienie Pańskie” nie oddaje jednak w pełni sensu greckiego słowa metemorfothe (por. Mk 9, 2), użytego w tekście oryginalnym, które ma o wiele głębsze znaczenie. Podczas gdy słowo „przemienienie” oznacza jedynie zjawisko zewnętrzne, to użyte w tekście greckie słowo sięga głęboko w istotę zjawiska przemiany. Należałoby więc tłumaczyć, że Chrystus nie tyle zewnętrznie zmienił wygląd, ile odkrył przed uczniami swoje bóstwo, okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie – Synem Bożym.

Przemienienie pozwoliło apostołom zrozumieć, jak mizerne i niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara w Niego nie zachwiała się. Ewangelista wspomina, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce. Zapewne przypomnieli uczniom wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela. Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomni je św. Piotr w jednym ze swoich Listów (zob. 2 P 1, 16-18).

Przemienienie Jezusa pokazuje i rodzi wiarę, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych, że ma On moc przemienić także każdą ludzką ranę, każdy ludzki los i każdą ludzką ciemność. Ma moc przemienić w Siebie to, co słabe i nieświęte. Bóg przemienia także każde ludzkie cierpienie i chorobę, gdy tylko człowiek z wiarą powierzy się Bogu. I choć Bóg ma moc uzdrawiania i może ulżyć cierpieniu, warto pamiętać, że słowo „przemienia” nie oznacza zawsze tyle co „uwalnia od”, „zabiera”, „uzdrawia”. Słowo „przemienia” oznacza raczej, że Bóg i więź z Nim nadają głęboki sens wszystkiemu, co trudne w naszym życiu. Tę głęboką wiarę wyrażają słowa pięknej pieśni, śpiewanej w kościołach nie tylko 6 sierpnia:

Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,
Dziś prosim Ciebie, usłysz to błaganie.
Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie,
strapienia nasze obróć w pocieszenie, obróć w pocieszenie.
Umocnij słabych, smutnym daj wesele,
Niech będziem zdrowi w duszy i na ciele.
Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,
Niech je omija każda zła przygoda.
Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,
chroń od zarazy dobytek i zboże.
Błogosław, Panie, naszej pracy znoje,
By chleb codzienny miały dzieci Twoje.
Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim,
By nie leżała w złym nałogu swoim.
Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie
Zjednaj nam, prosim, grzechów odpuszczenie.
Z całego serca niech kochamy Ciebie
I zasłużymy być na wieki w Niebie.

Autorzy tekstów, Cogiel Renata Katarzyna, Najnowsze, bieżące, Rozważanie

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

5

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 26.05.2024