Brońmy życia, zawsze! Bo każde jest darem Bożym!

W sobotę, 7 kwietnia na Jasnej Górze odbyła się 38. Pielgrzymka Obrońców Życia. Uczestniczyły w niej osoby z całej Polski, zaangażowane w obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

zdjęcie: BPJG Krzysztof Świertok

2018-04-11

„Przywozimy, jak zawsze, po pierwsze modlitwy dziękczynne – mówił dr inż. Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. – Dziękujemy Panu Bogu i Matce Bożej za to dobro, które wydarzyło się od ostatniej pielgrzymki. Druga to modlitwa błagalna. Mamy poparcie Episkopatu i społeczeństwa, ale prosimy, żeby parlament, prezydent wreszcie przyjęli to prawo chroniące życie dzieci niepełnosprawnych, ciężko chorych przed narodzeniem. To jest taka szczególna intencja i tu będę bardzo apelował o modlitwy, bo widzimy, że są kłopoty i to niemałe. Liczyliśmy na szybkie załatwienie tej sprawy, no idzie to, jak idzie, ale Pan Bóg jest potężny, Maryja, Królowa Polski też. I to jest jedno z głównych naszych zadań modlitewnych”.

„Jak zwykle obrońcy życia na Jasnej Górze z jednej strony dziękują za to, co się udało osiągnąć, a z drugiej strony przynoszą różne problemy – dopowiedział dr Paweł Wosicki, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. – Najpilniejszą sprawą w tym momencie niewątpliwie jest szybkie uchwalenie projektu obywatelskiego ‘Zatrzymaj aborcję’, który już rzeczywiście dość długo czeka i wydaje się, że dalsza zwłoka zupełnie jest nieuzasadniona”.

„Dzieło obrony życia, to wspaniałe dzieło, dzieło i Chrystusa i Kościoła, w którym uczestniczymy. I możliwość uczestniczenia w tym dziele jest wielkim wyróżnieniem dla każdego z nas, że zostaliśmy powołani do tego szczególnego zadania: chronienia najmniejszych dzieci – zaznaczył dr inż. Antoni Zięba. – Dziękujemy, że jesteśmy w tym dziele Bożym, które jest dziełem zwycięskim przez zbawczą śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa”.

„Jak co roku przybywamy z konkretnymi intencjami. W tym roku oczywiście taką pierwszą podstawową intencją jest kwestia modlitwy o to, aby ustawodawca polski podjął konkretne już działania, aby nad projektem obywatelskim, który jest za wykreśleniem jednej przesłanki do zabijania dzieci przez aborcję, zostały podjęte konkretne prace, aby po prostu Polska mogła powiedzieć, że jest krajem, gdzie dzieci chore, bezbronne mogą spokojnie się urodzić – powiedział ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopatu Polski. – Druga sprawa to też wspominamy to wszystko, co dzieje się przez te ostatnie lata w oparciu o encyklikę Pawła VI ‘Humanae vitae’. W tym roku obchodzimy 50. rocznicę jej wydania i promocji. Wiemy, jak wiele było wokół tego dyskusji, wątpliwości, dylematów. Chcemy przypomnieć, że ta encyklika, to nauczanie o życiu ludzkim, o płodności ludzkiej, o potrzebie miłości życia ludzkiego, jest ciągle aktualna. Dlatego wykłady będą zmierzały w tym kierunku, aby ciągle odkrywać wartość życia, że ta wartość jest czymś przepięknym, że człowiek naprawdę rodzi się z Boga i nosi w sobie to Boże DNA”.

„Coraz więcej osób, opierając się na badaniach naukowych, mówi jasno: życie jest od początku” – podkreślił ks. Przemysław Drąg.

Mszy św. o godz. 9.30 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Eucharystię koncelebrowali m.in.: bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy arch. krakowskiej i ks. Przemysław Drąg.

W słowach powitania o. Andrzej Grad, paulin przypomniał fragment tekstu Jasnogórskich Ślubach Narodów z 26 sierpnia 1956 roku, przygotowanych przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego: „Naród polski tak przyrzekał: ‘Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb narodu’”.

„Nie możemy milczeć wobec tego, cośmy widzieli i słyszeli. To kryterium prawdy Bożej i ludzkiego sumienia, należy tym bardziej przypominać, im większa jest przemoc kłamstwa manifestowana dzisiaj przez świat – mówił w homilii abp Wacław Depo. – Ten otaczający nas świat, korzystając ze środków współczesnej komunikacji, chciałby ośmieszyć sposób myślenia i oceniania właściwie Ewangelii i sprowadzać człowieka jedynie do poziomu konsumenta i wyłącznie ludzkiego podejścia do rzeczywistości. Za świadectwem Apostołów nie możemy przemilczeć doświadczenia wiary i spotkań z Chrystusem poprzez, i we wspólnocie Kościoła. Nie możemy żyć tak, jakbyśmy nigdy nie słyszeli Ewangelii życia, poprzez dar Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana”.

„To na fundamencie wiary Chrystusa, jak słusznie zauważy pan prof. Andrzej Nowak w wywiadzie ‘Niepodległość dzięki jedności’, Polska była niepodległa 850 lat, aż do brutalnego charakteru rozbiorów, bez tej pamięci nie ma tożsamości narodu i Kościoła – nawiązał do 100. rocznicy odzyskania niepodległości arcybiskup. – Jeżeli jesteśmy kimś, to dlatego, że pamiętamy o swoich chrześcijańskich korzeniach i jesteśmy jedno, i pamiętamy o tych, którzy doświadczyli ceny ofiary z własnego życia. To w imię tej prawdy historycznej, a jednocześnie w imię wyższości woli Boga, trzeba nam rozpocząć nowe zmagania kulturowe, aby zdemaskować niebezpieczeństwa, jak określił św. Jan Paweł II, pełzającej apostazji, która jest ateizmem, sprzeciwiającym się Chrystusowej Ewangelii głoszonej aż po krańce świata, i do jego końca, a zarazem koncepcji człowieka, jego wzrastania we wspólnocie rodzinnej i łasce sakramentalnego małżeństwa”.

W dalszej części homilii abp Depo przypomniał słowa z Adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II: „’Rodziny winny zabiegać jako pierwsze o to, ażeby prawa i instytucje państwa nie tylko nie naruszały praw i obowiązków rodziny, ale by je popierały i pozytywnie ich broniły. W tym sensie rodziny winny coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwórców tak zwanej polityki rodzinnej oraz podejmować odpowiedzialność za przemianę społeczeństwa, w przeciwnym razie one pierwsze padną ofiarą tego zła, na które patrzyły obojętnie’. Drodzy w Chrystusie, jako ludzie wierzący winniśmy brać to ostrzeżenie bardzo poważnie i aktywnie oraz z wielką odwagą promować i bronić rodziny chrześcijańskiej, albowiem rola rodziny i formacji rodzinnej wydaje się nie do przecenienia” – podkreślał metropolita.

„Papież Benedykt XVI ostrzegał: istnieją tendencje kulturowe, które przy pomocy różnych argumentów próbują znieczulić nasze sumienia. A przecież już sama nauka podaje nam różne informacje na temat tego, kim jest i jakie zdolności ma dziecko w łonie matki. Nie jest to tylko zbiór materiału biologicznego, ale nowa żyjąca istota, dynamicznie i doskonale uporządkowana, nowa jednostka gatunku ludzkiego. Tak było z Jezusem w łonie Maryi. Tak było z każdym z nas w łonie naszych matek. Za starożytnym autorem chrześcijańskim Tertulianem możemy dzisiaj powtórzyć: Jest już człowiekiem ten, który nim będzie. Nie ma żadnych racji, by nie uznawać go za osobę od chwili poczęcia” – przypominał arcybiskup.

W czasie Mszy św. nastąpiło złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.


Przesłanie XXXVIII Pielgrzymki Obrońców Życia
Jasna Góra, 7 kwietnia 2018

My, uczestnicy XXXVIII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, chcemy przeżywać ją w duchu szczególnego dziękczynienia i nadziei. Dziękczynienia za zatrzymanie w naszej Ojczyźnie postępów kultury śmierci i wprowadzanie polityki społecznej służącej życiu i rodzinie (m.in. Program 500+, ustawa "Za życiem"). Nadziei na wzmocnienie polskiego prawa chroniącego życie od poczęcia poprzez objęcie tą ochroną także dzieci prenatalnie chorych. Służyć temu będzie obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję", o którego pilne uchwalenie apelujemy.

Agresja i ofensywa skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania działań na rzecz prawa do życia dla każdego człowieka, od momentu jego poczęcia. Nie może też być pretekstem do zaniedbań w dziedzinie wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa i prowadzenia kampanii edukacyjnych.

Dlatego zwracamy się do polityków o odwagę i zdecydowanie w stanowieniu prawa służącemu życiu. Do dziennikarzy i osób odpowiedzialnych za środki masowego przekazu o publikację materiałów afirmujących życie, pokazujących prawdę o tragicznych następstwach aborcji i rzetelne ukazywanie problematyki pro-life. Do lekarzy i pracowników służby zdrowia zwracamy się z apelem o nie uleganie presji, kierowanie się sumieniem i poszanowanie życia każdego człowieka. Do wszystkich ludzi dobrej woli apelujemy o nie uleganie zniechęceniu i konsekwentne upominanie się o prawo do życia dla każdego, bez wyjątków!

Wielkim wyzwaniem stojącym przed obrońcami życia w Polsce jest kompleks spraw związanych z rozwijającą się dynamicznie technologią in vitro. Chodzi tu o uświadomienie dramatycznych skutków, jakie procedura ta przynosi zarówno dzieciom w ten sposób poczętym jak ich rodzicom. Chodzi też o zmiany w podejściu do rodzicielstwa - dziecko coraz częściej traktowane jest nie jako dar i osoba, ale jako towar i sposób na zaspokojenie własnych potrzeb. Dlatego, w związku z coraz powszechniejszą praktyką finansowania zabiegów in vitro z budżetu samorządów, apelujemy do rządzących o prawne zablokowanie możliwości wydatkowania pieniędzy podatników na ten cel.

Niech nadchodzące Święto Zwiastowania i Wcielenia i przypadający w tym terminie Dzień Świętości Życia będzie czasem szczególnej troski o dar życia i okazją do głoszenia prawdy o człowieczeństwie wszystkich istot ludzkich od momentu ich poczęcia i zdecydowanego upominania się o respektowanie przyrodzonego prawa do życia, które obecnie jest naruszane szczególnie w stosunku do dzieci prenatalnie chorych i dzieci poczętych metodą in vitro.

W imieniu Pielgrzymów
dr Paweł Wosicki - Polska Federacji Ruchów Obrony Życia
dr inż. Antoni Zięba - Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci
Halina i Czesław Chytrowie - Duchowa Adopcja

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

29

30

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 18.06.2019