Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze, Teksty polecane

List polskich lekarzy do władz Kanady

Apostolstwo Chorych

dodane 2018-01-17 09:11

zdjęcie: pixabay.com

28 grudnia 2017 roku – w święto Świętych Młodzianków, Męczenników – grupa polskich lekarzy wystosowała list do premiera Trudeau oraz innych przedstawicieli władz Kanady: Sędziego Trybunału Sprawiedliwości w Ontario, Przewodniczącej Sadu Najwyższego, Dyrektor Kliniki Aborcyjnej w Toronto, Prezesa Stowarzyszenia Lekarzy Kanady i Ambasador Kanady w Polsce. List jest wyrazem sprzeciwu wobec kolejnego aresztowania Mary Wagner oraz proaborcyjnej polityki władz.

Publikujemy treść listu:

Obywatelka Kanady, Pani Mary Wagner, aresztowana 8 grudnia 2017 r. w Toronto, już po raz siódmy, stała się dla opinii międzynarodowej czytelnym znakiem wskazującym, że w klinikach aborcyjnych Kanady, gdzie w łonach matek zabijane są dzieci, łamane są podstawowe prawa człowieka.

Przepisy kanadyjskiego prawa są sprzeczne. Nie uznają dzieci „przed ich pierwszym oddechem” za ludzi i pozwalają je legalnie zabić w ramach powszechnego ubezpieczenia medycznego. Jednocześnie nienarodzony ma prawo do leczenia, dzięki czemu kanadyjscy chirurdzy operują pacjentów w prenatalnej fazie życia, lecząc chorobę dziecka w łonie matki, by urodziło się zdrowe.

4 czerwca 2017 r., połączony zespół lekarzy oraz pielęgniarek z dwu szpitali: Mount Sinai Hospital oraz Hospital for Sick Children (SickKid) w Toronto przeprowadził wewnątrzmaciczną skuteczną operację przepukliny oponowo-rdzeniowej u 25-tygodniowego dziecka. W tym samym mieście w ośmiu klinikach aborcyjnych dzieci w podobnym wieku są codziennie zabijane.

Kanada jako jedno z państw założycielskich ONZ aktywnie przyczyniła się w 1947 roku do sformułowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dzięki temu obywatele Kandy korzystają od 1966 r. z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Dokument ten, jako katalog praw I generacji wymienia podstawowe prawa obywateli: zakaz dyskryminacji, prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, prawo do wolności osobistej. Co więcej, Drugi Protokół Fakultatywny w Sprawie Zniesienia Kary Śmierci z 1989 roku, odnoszący się do tego Paktu, zakazuje stosowania kary śmierci za wyjątkiem czasu wojny. Mimo to w Kanadzie, dzieci w prenatalnej fazie rozwoju, poddawane są nieludzkim torturom aborcyjnym i zabijane.

Kanada jest również jednym z sygnatariuszy Konwencji o Prawach Dziecka z 1998 r. opartej na czterech podstawowych zasadach: zakazu dyskryminacji, troski o najlepsze dobro dziecka, zapewnienia prawa do życia i rozwoju oraz gwarancji swobodnego wyrażania swojej opinii. Konwencja gwarantuje dzieciom równe traktowanie wobec prawa, uznaje ich podmiotowość oraz zapewnia podstawowe prawa osobiste, socjalne i kulturalne. Jeżeli dziecko w łonie matki, w trosce o jego dalszy rozwój, może być operowane jako pacjent jeszcze przed „pierwszym oddechem” to znaczy, że jest już dzieckiem i obywatelem. Dlaczego więc dzieci przed urodzeniem są w Kanadzie pozbawione podstawowych praw zagwarantowanych w Konwencji?

28 grudnia Kościół Katolicki na całym świecie obchodzi Święto Świętych Młodzianków, Męczenników. Wspominając w tym dniu tragedię dzieci, skazanych na śmierć przez przepisy prawa, ustanowione przez władzę państwową, domagamy się respektowania naturalnego prawa do życia każdego dziecka w Kanadzie. Życie człowieka rozpoczyna się z momentem poczęcia. Żadne artykuły prawne, nie mają mocy zmienić tej prawdy, oczywistej dla lekarzy i naukowców na całym świecie.

Mary Wagner jest więziona, mimo, że działa w obronie podstawowych praw człowieka, wyrażonych w aktach prawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W artykule 3. „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” czytamy, że „Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”, a w „Deklaracji Praw Dziecka” i „Konwencji o Prawach Dziecka”, że „Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”.

Jako lekarze, czujemy się zobowiązani do troski o zdrowie i życie każdego człowieka, dlatego poruszeni losem najmłodszych dzieci zabijanych w Kanadzie :

1. Upominamy się o wolność dla pani Mary Wagner, która od wielu lat, zgodnie z prawem, łagodnymi metodami bez naruszania niczyjej nietykalności osobistej i godności upomina się o przestrzeganie praw dzieci. Mary Wagner działa zgodnie z Artykułem 19. „Powszechnej deklaracji praw człowieka” ONZ: „Każdy człowiek ma prawo wolności opinii i wyrażania jej; prawo to obejmuje swobodę posiadania niezależnej opinii, poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów wszelkimi środkami, bez względu na granice”.

2. Protestujemy przeciwko pozbawianiu ludzi w prenatalnej fazie rozwoju – dzieci w łonach matek, ludzkich praw obywatelskich gwarantowanych przepisami Paktu Praw Obywatelskich.

3. Protestujemy przeciwko traktowaniu aborcji jako podstawowej usługi medycznej i nie zgadzamy się, aby pozbawianie dziecka życia przez lekarzy i pielęgniarki było legalną medyczną procedurą. Działania pani Mary Wagner doceniamy z wdzięcznością jako jeden ze sposobów rzeczywistej realizacji przepisów „Konwencji o Prawach Dziecka” w odniesieniu do najmłodszych pacjentów, aby zapewnić im należną prawem szczególną opiekę i troskę, przede wszystkim własnej matki a następnie personelu medycznego.

W imieniu naszych medycznych stowarzyszeń:

Prof. Bogdan Chazan, specjalista ginekolog- położnik,

Lek. med. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii

Z poparciem przedstawicieli innych grup:
1. Dr n. med. Wanda Terlecka, specjalista chorób płuc, Częstochowa, Prezes Ogólnopolskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich;

2. Prof. Jerzy Jurkiewicz, specjalista neurochirurg, Warszawa, Delegat Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich;

3. Prof. dr hab. n. med Andrzej Maciej Kochański., specjalista genetyki klinicznej, Warszawa, zwolennik leczenia i zapobiegania chorobom genetycznym;

4. Prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro, specjalista genetyki klinicznej, Białystok, Prezes Oddziału Podlaskiego KSLP, Członek Stowarzyszenia Fides et Ratio;

5. Dr n. med. Henryk Midro, specjalista psychiatrii, Białystok, Członek Oddziału Podlaskiego KSLP, Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie;

6. Dr inż. Antoni Zięba, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki, Kraków, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka;

7. Lek. med. Maria Szczawińska, specjalista ginekolog - położnik, Kraków, Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich;

8. Lek. med. Ewa Ślizień – Kuczapska, specjalista ginekolog – położnik, Warszawa, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny;

9. Lek. med. Aleksandra Dziarczykowska – Kopeć, specjalista ginekolog-położnik, Przewodnicząca Koła Lekarzy Katolików przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie;

10. Dr n. med., dr hab. n. chem. Andrzej Lewandowicz, specjalista internista i geriatra, Warszawa, Członek Koła Lekarzy Katolików przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy;

11. Lek. med. Maciej Doruchowski, specjalista medycyny ratunkowej, Warszawa, Koło Lekarzy Katolików przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, Klub Inteligencji Katolickiej, American Management Association;

12. Jacek Kotula, organizator pikiet przeciwko aborcji pod szpitalami w Rzeszowie i Marszów za Życiem, Prezes Oddziału Podkarpackiego Fundacji Pro - Prawo do Życia;

13. Paweł Kwaśniak, Warszawa, Prezes Zarządu Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny;

14. Dr n med. Ewa Wasilewska, specjalista hematolog , Białystok, Delegat Oddziału Podlaskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich;

15. Dr n. med. Alicja Moszczyńska-Kowalska, specjalista okulista, były ordynator oddziału okulistycznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, Członek Oddziału Mazowieckiego Bł. Doktor Ewy Noiszewskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich;

 

List wysłano 15 stycznia 2018 r. jednocześnie do każdego z adresów osobno oraz do Mary Wagner.

N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Dzisiaj: 20.08.2018