Słuchać i zachowywać Słowo Boże

„…Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”.

Danuta Dajmund

2017-10-14

I Rok czytań
Łk 11, 27-28

Niekiedy myślimy sobie, jakimi szczęściarzami byli ludzie żyjący za czasów Jezusa Chrystusa. Mogli osobiście Go poznać i słuchać Słów, które do nich kierował. A cóż dopiero Jego Matka, św. Józef czy inni, którzy tak hojnie zostali obdarowani bliskością Jezusa i mogli nazywać siebie rodziną Bożego Syna?

Czy nie jest tak, że myśląc w ten sposób i po trosze zazdroszcząc współczesnym Jezusowi zapominamy, że i my dostąpiliśmy podobnego wyróżnienia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam wyraźnie, że każdy, kto słucha Słowa Bożego i zachowuje je jest wśród błogosławionych, wśród szczęśliwych, tak szczęśliwych, jak Maryja. Nie odbierając należnej czci swojej Matce podkreśla że  wszyscy należymy do wielkiej rodziny adresatów Słowa Bożego. I to powinien być wystarczający i zarazem największy powód do radości i szczęścia. Taki jest sens Jego odpowiedzi udzielonej kobiecie, chwalącej i błogosławiącej Matkę Jezusa: „…błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”.

Czy zdajemy sobie sprawę jak wielkim przywilejem jest możliwość słuchania Słowa Bożego? Bo przecież to dzięki zachowywaniu go możemy upodabniać się do Samego Jezusa i być Jego rodziną.

Autorzy tekstów, Dajmund Danuta, Rozważanie

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

N P W Ś C P S
28 29 30 1 2 3 4
14 15 16 17 18
19 20 22 23 24 25
26 27 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Dzisiaj: 20.05.2019