Litania za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy

Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy.

zdjęcie: wikimedia.org

2021-11-22

Litania za wstawiennictwem bł. ks. Jana Machy

 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,                 zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże,                                   zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,                      zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Męczenników,      módl się za nami.

Święta Maryjo, Matko Kapłanów,                módl się za nami.

Błogosławiony księże Janie,                       módl się za nami.

Poddający się bezgranicznie Opatrzności Boże, módl się za nami.

Ufny w Boże Miłosierdzie,                          módl się za nami.

Naśladujący Chrystusa w pokorze,            módl się za nami.

Całym sercem miłujący Matkę Najświętszą, módl się za nami.

Wierny Sługo Kościoła,                              módl się za nami.

Rozmiłowany w słowie Bożym,                  módl się za nami.

Radykalnie żyjący Ewangelią,                   módl się za nami.

Pokorny sługo Eucharystii,                        módl się za nami.

Gorliwie oddany duszpasterstwu,              módl się za nami.

Wzorze postawy wdzięczności,                  módl się za nami.

Pielęgnujący gorliwie cnotę czystości,       módl się za nami.

Znajdujący pociechę w modlitwie,              módl się za nami.

Roztropny w postępowaniu,                       módl się za nami.

Zgadzający się z wolą Bożą,                      módl się za nami.

Zachowujący męstwo w cierpieniu,            módl się za nami.

Uczący dobrego przygotowania na śmierć, módl się za nami.

Autentycznie pragnący nieba,                     módl się za nami.

Kapłanie wierny aż do końca,                     módl się za nami.

Wzorze miłości Boga i bliźniego,                módl się za nami.

Dostrzegający Chrystusa w każdym człowieku, módl się za nami.

Zatroskany o dusze swych wychowanków, módl się za nami.

Przyjacielu ludzi młodych,                           módl się za nami.

Uczący wszystkich solidarności,                 módl się za nami.

Chętnie poświęcający swój czas dla bliźnich, módl się za nami.

Wrażliwy na potrzebujących,                       módl się za nami.

Wzorze dla młodych kapłanów,                   módl się za nami.

Ceniący wartość rodziny,                             módl się za nami.

Opiekunie seminarzystów,                           módl się za nami.

Przynoszący nadzieję zniechęconym,         módl się za nami.

Rzeczniku i obrońco prześladowanych,       módl się za nami.

Szczerze przebaczający prześladowcom,    módl się za nami.

Budujący innych swoją kapłańską postawą, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami błogosławiony Janie Franciszku.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w swojej Opatrzności uczyniłeś błogosławionego Jan Franciszka wytrwałym świadkiem miłości Boga i człowieka, wejrzyj na jego męczeńską śmierć, poniesioną podczas pełnienia posługi miłosierdzia oraz w obronie wiary, i przez jego wstawiennictwo spraw, byśmy mieli odwagę żyć radykalnie Ewangelią miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitewnik, Polecane, Nasze propozycje

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

7

8

9

10

12

14

15

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 27.02.2024