Komu uwierzyć?

Stajemy przed dylematem wyboru, komu chcemy uwierzyć. Od samych głoszonych słów ważniejsza jest wiarygodność tego, kto je głosi. Dla nas chrześcijan autorytet prawdomównego Boga jest niepodważalny, bo On nigdy nas nie okłamał.

zdjęcie: Archiwum prywatne

2020-11-20

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Łk 20, 27-40
XXXIII tydzień zwykły

Jedną ze spraw, która od zawsze ludzi nurtuje, jest pytanie o to, czy będziemy istnieli dalej po śmierci i w jaki sposób? Pan Jezus wydaje się być idealną osobą, której można zadać to pytanie, bo przychodzi „stamtąd”. Wiele swoich przypowieści rozpoczynał od słów: „Z królestwem niebieskim podobnie jest jak…”. A więc wielokrotnie opowiadał o czekającej nas przyszłości.

Saduceusze, którzy dzisiaj do Jezusa przychodzą z pytaniem o to, jak będzie wyglądała nasza rzeczywistość po śmierci, należeli do stronnictwa żydowskiego, uważającego, że nie ma życia wiecznego. Pytanie ich było jedynie intrygą, która miała ośmieszyć Jezusa i ideę życia po śmierci.

Pan jednak wykorzystał tę sytuację, by kolejny raz przybliżyć nam prawdę o swoim królestwie.

Po pierwsze dowiadujemy się, że małżeństwo nie trwa wiecznie. W dniu ślubu małżonkowie przysięgają sobie wzajemną miłość i wierność aż do śmierci. W niebie instytucji małżeństwa nie ma, a ludzie żyją na podobieństwo aniołów. Kolejną prawdą, którą Jezus potwierdza jest ta o naszym życiu wiecznym i braku śmierci, której się już nie będziemy musieli obawiać. Samą zaś prawdę o zmartwychwstaniu do życia wiecznego potwierdza, powołując się na patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba – ojców narodu izraelskiego.

Ludzie przysłuchujący się dyskusji Jezusa z saduceuszami, stoją przed wyborem. Muszą komuś uwierzyć, wybrać jedną prawdę, a drugą odrzucić, bo tylko jedna z przedstawionych wersji może być prawdziwa.

We współczesnym świecie słyszymy coraz więcej nowych prawd, które chcą dzisiaj przedefiniować świat, tożsamość człowieka, rodzinę, miłość, prawo do życia, prawo do wychowania dzieci przez rodziców i wiele innych bezpośrednio dotykających nas tematów.

Stajemy przed dylematem wyboru, komu chcemy uwierzyć. Od samych głoszonych słów ważniejsza jest wiarygodność tego, kto je głosi. Dla nas chrześcijan autorytet prawdomównego Boga jest niepodważalny, bo On nigdy nas nie okłamał. Musimy sobie przypomnieć słowa Apostołów z Dziejów Apostolskich: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Jezus też nas przestrzegał: „Baczcie, kogo słuchacie”. Uczeni w Piśmie stwierdzili krótko: „Nauczycielu, dobrze powiedziałeś”. Za Piotrem i my możemy wyznać: „Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”.

Rozważanie, Komentarz do ewangelii

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 17.04.2021