Rozważania różańcowe

Modlitewne refleksje autorstwa Jacka Glanca.

zdjęcie: ks. Wojciech Bartoszek

2020-10-14

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa (Łk 1, 38).

Coraz częściej używam sformułowań: „moim zdaniem”, „powinno być tak, jak mówię”, „uważam, że to ja mam rację”, „nie mylę się”, „to moja decyzja, mój wybór”. Coraz częściej używam też słowa „nie!” i zaraz tracę radość. Czyżby przyznanie komuś racji albo uznanie swojej omylności było oznaką życiowej słabości?

Matko Boska, Lekarko, ulecz mój egoizm! Spraw, bym z ufnością wypowiadał moje „tak” na Bożą wolę.

Nawiedzenie świętej Elżbiety

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1, 43).

Coraz częściej czuję się znawcą życia i ludzkich problemów. Dla napotkanego człowieka mam sto złotych rad i receptę na szczęśliwość doczesności. Każdemu mogę rozsądzić, co w nim dobre, a co beznadziejne. Czyżby bycie arbitrem w cudzych sprawach, zwalniało mnie z odpowiedzialności za swoje wady?

Matko Boska, Lekarko, ulecz moją pychę! Spraw, bym napotkanemu człowiekowi pomagał odnaleźć dobro.

Narodzenie Pana Jezusa

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 11).

Coraz częściej poszukuję docenienia, słów pochwały, przyjemności i szerokiego uśmiechu ludzi, którzy „mają zaszczyt” ze mną przebywać. Dzień bez sukcesu to dzień stracony. Czyżby prawdziwą radość życia zapewniały mi już tylko substytuty szczęścia?

Matko Boska, Lekarko, ulecz pustkę mojego serca. Spraw, bym prawdziwą, codzienną radość odnajdował w bliskości Boga.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Oto wziął Je w objęcia i błogosławił Boga (Łk 2, 28).

Coraz częściej mijam obojętnie ludzi. Są jak przezroczysta szyba. Nie patrzę im w oczy, nie słucham, nie tęsknię za bliskością, bo są mi obcy. Ich problemy to nie moje zmartwienie. Czyżby ta „ślepota” zwalniała mnie z odpowiedzialności za zbawienie drugiego człowieka?

Matko Boska, Lekarko, ulecz moją obojętność. Spraw, bym był bezinteresownym emisariuszem miłości bliźniego.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2, 46).

Coraz częściej gubię się we własnej „mądrości”. Czerpię ją z ludzkiego mędrkowania, żonglowania prawdą i kreowania autorytetów nowomody. Czyżby to zagubienie w chaosie półprawdy przynosiło ulgę mojemu sumieniu?

Matko Boska, Lekarko, ulecz moją bezkrytyczność. Spraw, by odzyskana na nowo ewangeliczna prawda była mocą mojego życia.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

A gdy Jezus został ochrzczony głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 16-17).

Dzisiaj nie pamiętam nawet daty mojego chrztu. Jedynie na jakichś wyblakłych zdjęciach uwieczniono ten moment. Przedziwne, że z taką lekkością traktuję chwilę włączenia mnie do Kościoła, który jest moją Matką.

Matko Boska, polecam Tobie moich rodziców chrzestnych oraz kapłana, który udzielił mi sakramentu chrztu świętego. Za nich dziękuję Panu Bogu!

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa i Jego uczniów (J 2, 1-2).

To był ekscytujący moment. Najpierw klęczeliśmy na klęczniku. Potem stanęliśmy w prezbiterium i powtarzaliśmy: „Nie opuszczę cię aż do śmierci”. Minęło od tej chwili lat pięć, dwanaście a może trzydzieści lub czterdzieści. Dzisiaj wspominam kapłana, który wtedy oplótł nam ręce stułą. Ciekawe, jakie były jego losy, ciekawe czy jeszcze żyje?

Matko Boska, polecam Tobie kapłana, który towarzyszył mi w pierwszych chwilach mojego małżeńskiego szczęścia. Za niego dziękuję Panu Bogu!

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 14-15).

Poczułem wtedy, że rosną mi skrzydła. Tak długo szukałem natchnienia na życie, jakiegoś impulsu, wezwania, drogowskazu ku dojrzałości, mądrego wskazania: „tak żyj!”. To było podczas rekolekcji, wspólnotowego czasu „oazy” a może tradycyjnych misji świętych w mojej parafii. Wtedy go spotkałem. To był mądry kapłan, wyrozumiały przewodnik duchowy, ojczulek zakonny…

Matko Boska, polecam Tobie kapłana, który pomógł mi znaleźć azymut na szczęście i niebo. Za niego dziękuję Panu Bogu!

Przemienienie na górze Tabor

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe (Łk 9, 35).

Recydywa grzechu boli. Za każdym razem obiecuję poprawę, porzucenie nawyków i totalne rozprawienie się z wadami. Nie minie trochę czasu i znów mam spuszczoną głowę. Wreszcie klękam u kratek konfesjonału z nadzieją na wewnętrzną przemianę. Ileż to już razy…

Matko Boska, polecam Tobie mojego spowiednika, który kolejny raz pomógł mi wyzwolić się z niewolnictwa grzechu.

Ustanowienie Eucharystii

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22, 19).

To była wyjątkowa niedziela. Wyjątkowy był też ubiór i niecodzienne przygotowania do uroczystości mojej pierwszej Komunii świętej. Cała rodzina była tak inna, odświętna, przejęta i szczęśliwa. Minęło tak wiele czasu, a moje spotkanie z Utajonym nadal jest dla mnie prawdziwym cudem.

Matko Boska, polecam Tobie kapłana, który zaprosił mnie do mojej pierwszej Świętej Uczty. Za niego dziękuję Panu Bogu!

 

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26, 39).

Wielu przeżyło już takie chwile. Ktoś doskonale rozeznający objawy choroby, uzbrojony w diagnostyczną technikę, przekazuje informację o chorobie, której nie da się już zaprzeczyć. Potem jest czas – sam na sam z Panem, w cichym kościele lub samotni nocy. Najintymniejsze chwile szczerości. Takie prywatne Getsemani.

Matko Boska, na czas przyjęcia choroby – wyjednaj mi łaskę odwagi, bym przyjął swój kielich cierpienia na wzór Twojego Syna.

Biczowanie Pana Jezusa

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19, 1).

Choroba zmienia życie. Sprawy ongiś nadrzędne – bledną. Dalekosiężne marzenia – schodzą na plan dalszy. Zdobycze codzienności – stają się nieistotne. Pojawiają się nowe priorytety, zalecenia, wymagania, zagrożenia, niebezpieczeństwa, powikłania. Uporczywa kanonada trosk, zmartwień i niepewności spada bezlitośnie na barki.

Matko Boska, w chorobie – wyjednaj mi łaskę pokoju, bym w niedoli i bólu wytrwał mężnie na wzór Twojego Syna.

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę (J 19, 2).

To w ludzkiej głowie każda choroba znajduje swoje centrum dowodzenia. Strach, niepewność jutra, czarne scenariusze – tam właśnie się klują. Tam też kiełkują chorobowe chwasty zwątpienia, wywieszenia białej flagi rezygnacji, a czasem pretensji do Pana Boga.

Matko Boska, na czas choroby – wyjednaj mi łaskę niezłomnej wiary, by moje myśli były zawsze blisko Twojego miłosiernego Syna.

Droga krzyżowa Pana Jezusa

Jeśli kto chce pójść za Mną niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8, 34).

Mówi się, że każdy ma swój krzyż do niesienia. Mimo to ludzie mierzą, analizują, szacują i oceniają swój krzyż. Chyba mimowolnie szukają lżejszego. To nic dziwnego. Wszak dopiero ten, kto dźwiga krzyż wie, jaki on potrafi być ciężki.

Matko Boska, w chorobie – wyjednaj mi łaskę mocy i hartu ducha, bym nie wymieniał swojego prywatnego krzyża i niósł go wytrwale na wzór Twojego Syna.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23, 33).

Każdy wie, że kiedyś trzeba umrzeć. Każdy wie, że kiedyś musi być ziemski koniec. Ale jeszcze nie teraz, nie dzisiaj, ani nie jutro. Jeszcze nie pora! Jedyny dobry czas na umieranie to przekraczanie progu życia ze Zbawicielem, w pełnym zjednoczeniu z Nim. W bliskości Tego, który sobą rozświetlił otchłań ciemności.

Matko Boska, w godzinie śmierci – wyjednaj mi łaskę pojednania z Panem Bogiem i ludźmi oraz bezgranicznej ufności Temu, który jest Życiem.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał, jak powiedział (Mt 28, 6).

„Alleluja! Powstał w swym przechwalebnym ciele, wszystko wskroś przenikającym. Z nim wstały radość i wesele na ziemi przemijające”. Jeśli więc szukać sensu pracy, znoju codzienności, wybaczenia krzywd, zmagania się z chorobą albo ułomnościami ciała, to tylko w pewności naszego zmartwychwstania!

Matko Boska, wyjednaj nam łaskę, by dar różańcowej modlitwy rozniecał w nas radość z obietnicy wiecznego życia z Panem.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce (J 14, 2).

„Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały, wiedzie triumf okazały. Ozdobny w ślicznej koronie, odbiera cześć na Syjonie, Alleluja!”. Jeśli więc szukać miejsca prawdziwego szczęścia, to tylko u boku królującego Odkupiciela w Domu Ojca!

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by dar różańcowej modlitwy umocnił moją wiarę, że nasz Pan czeka na nas w swoim Królestwie.

Zesłanie Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 4).

„Duchu Najświętszy, Twej ogniem miłości rozpal w mym sercu pragnienie świętości. I spraw, by zawsze nim objęte całe – Bogu wiecznemu oddawało chwałę!”. Jeśli więc szukać metody roztropnego wykorzystania czasu ziemskiego życia, to tylko w dążeniu do świętości!

Matko Boska, wyjednaj nam łaskę, by dar różańcowej modlitwy dopomógł nam na drodze do doskonałości.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17, 24).

„Tobie się kłaniają chóry anielskie. Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie, Ciebie prosi i plemię ludzkie.” Jeśli więc szukać najwspanialszej Orędowniczki na czas ziemskiego pielgrzymowania, to tylko w Tobie, Maryjo!

Matko Boska, wyjednaj nam łaskę, by dar różańcowej modlitwy zbliżał nas do Ciebie, Mamo.

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem (Ps 45, 14).

„Królowej Anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy Jej skroń. Jej serca w ofierze składajmy, ze łzami wołając doń: O Maryjo, bądź nam pozdrowiona, bądź Ty zawsze Matką nam!”. Jeśli więc szukać cudownej Wspomożycielki i Lekarki, to tylko w Tobie, Maryjo!

Matko Boska, wyjednaj nam łaskę, by dar różańcowej modlitwy był dla nas modlitwą zawierzenia Tobie.

 


Zobacz całą zawartość numeru ►

Autorzy tekstów, Glanc Jacek, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2020nr10, Z cyklu:, Modlitwy czas

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

3

4

5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

23

25

26

27

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 25.06.2022