Zasiew Ewangelii

Jezus – Mistrz, Gospodarz, Życiodajne Ziarno – miarą właściwego postępowania w świecie, gdzie rozpleniło się zło, chwasty, aby grzesznik, widząc przedziwne dobro i miłość, mógł się nawrócić, mógł stać się nowym stworzeniem.

zdjęcie: Loft Gallery

2020-07-19

Rozważanie do fragmentu Ewangelii Mt 13, 24-43
XVI niedziela zwykła

Pan Jezus w przypowieści przyrównuje Królestwo Niebieskie do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Jakież to wywyższenie grzesznego, słabego człowieka, jakaż nadzieja, a równocześnie niezwykle odpowiedzialna misja każdego z nas. Pan Bóg potrzebuje ciebie, mnie, tu na ziemi, aby rozlewać zaczyn dobra i prowadzić swój lud do nawrócenia, do zbawienia, aby nie zmarnować łaski Krzyża Chrystusowego. Jezus ostrzega mnie, że szatan wciąż będzie kusił do grzechu, do złego, zasiewał chwasty niezgody, ziarna niewiary w sercu. Potrzeba stałej duchowej czujności, aby nie poddać się złemu, ale podnosić się w upadkach i trwać umocnionym w Chrystusie. Aby inni zagubieni, widząc siłę dobra, też odnaleźli sens życia, Boga. Pan nie zostawia nas samych; posyła nam na pomoc swego Ducha i wzywa do nieustannej modlitwy. Jezus daje nam samego siebie jako pokarm; karmi nas swoim Ciałem i napełnia serca swoim Słowem. Niebo to zjednoczenie z Bogiem. Dopiero na końcu czasów Bóg poprzez Aniołów odrzuci, rozliczy zło. Teraz jeszcze mamy czas łaski, czas Miłosierdzia, czas Kościoła Chrystusowego z obecnością kapłanów i sakramentów świętych.

Jezu ufam Tobie! Wielbię Twoją Wszechmoc, Mądrość i Twoje Wielkie Miłosierdzie!

Autorzy tekstów, Kortyczko Elżbieta, Rozważanie

nd pn wt śr cz pt sb

28

29

30

1

2

3

5

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 26.05.2024