Paciorki codzienności

Rozważania różańcowe autorstwa Jacka Glanca.

zdjęcie: www.pixabay.com

2019-09-30

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa (Łk 1, 38).

Jakże łatwo przychodziło mi wypowiadanie Maryjnego fiat w dzieciństwa latach, kiedy babcia wiodła mnie do przydrożnej kapliczki z naręczem chabrów, kąkoli i maków. Jakże łatwo było wypowiedzieć to słowo podczas rowerowej pielgrzymki na Jasną Górę, gdy dopisywało zdrowie, a kondycja była żelazna.

Dzisiaj jest jakby trudniej, bo życiowe fiat – to także akceptacja czasu próby i słabości.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy odrodził we mnie bezgraniczne zaufanie Twemu Synowi!

 

Nawiedzenie świętej Elżbiety

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1, 43).

Jakże łatwo wybrać się na spotkanie z przyjaciółmi, z którymi jest tak radośnie, że aż chce się żyć. Jakże miło jest odnowić znajomość z kimś interesującym, kto poszerzy horyzonty albo natchnie nowym pomysłem na życiowy sukces.

Przedziwnie trudno spotkać się z kimś, kogo choroba lub cierpienie najbliższych doprowadziło do zgorzknienia lub zwątpienia. Jak pokonać ten zaskakujący brak słów, ugrzęzłych gdzieś w gardle?

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy dał moim słowom moc rozjaśniania mroku smutku i martwego milczenia.

 

Narodzenie Pana Jezusa

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 11).

Jakaż to radość ujrzeć nowe życie. Doświadczyć jego ciepła i kruchości. Jakaż to wdzięczność i szczęście, gdy ten mały człowiek jest zdrowy i emanuje cudem swojego istnienia w całym domu.

Jakże wielka i niewypowiedziana musi być miłość, która nie zważając na ułomności ciała, przyjmuje nowe życie, jak skarb najszlachetniejszy.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy rozkochał moje serce w cudzie narodzin.

 

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Oto wziął Je w objęcia i błogosławił Boga (Łk 2, 28).

Jakiż to przepiękny widok – młoda mama pchająca przed sobą wózek, a w nim mały człowiek w krótkich spodenkach albo z fikuśnymi kucykami na głowie. A potem mama podnosi wzrok w stronę Zbawiciela i trwa w bezgłośnej rozmowie. Wszak to prawdziwe błogosławieństwo, prawdziwe ofiarowanie człowieka Odwiecznemu Szczęściu.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy nauczył mnie błogosławić ludziom, których spotkam w życiu.

 

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2, 46).

Niezwykła to tajemnica. Dwoje ludzi: ona i on. Najpierw sobie nieznani, prawie obcy. Wystarczy chwila i już żyć bez siebie nie potrafią.

Potem przychodzą sztormy i życiowe zakręty, ciche dni i słowa ostre jak żyletka; czasem jakieś fizyczne niedołęstwo. A jednak trwają w swej nierozdzielności, bo w Bogu odnajdują swoje szczęście i swoją miłość.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy był niczym kompas pozwalający odnaleźć Pana Jezusa w życiu.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

A gdy Jezus został ochrzczony głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 16-17).

Jakże byłoby wspaniale stać z Chrystusem w wodach Jordanu, w dniu Jego chrztu. I jeszcze jakby zagrzmiało z nieba, też byłoby pięknie, jednoznacznie i bezdyskusyjnie.

Mój chrzest dokonał się – nie pamiętam dokładnie kiedy i nie do końca wiem, kto mi go udzielił. Na pewno też nie zagrzmiało i nie błysnęło, mimo że sam Bóg i mnie obdarował swoim Ojcostwem na każdą chwilę mojego życia.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy obudził we mnie pragnienie mojej synowskiej bliskości z Ojcem.

 

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono także Jezusa i Jego uczniów (J 2, 1-2).

Ależ to musiało być ekscytujące wydarzenie. Wspaniały scenariusz na film. Idealnie wyreżyserowana scena. Spragnieni goście, zdesperowani gospodarze i On – Cudotwórca.

Ależ byłoby wspaniale, gdyby dzisiaj ten sam Cudotwórca, napełnił balsamami zdrowia wszystkie apteki świata. Ciekawe, czy wystarczyłoby mi wiary w ich skuteczność?

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy był moim lekarstwem – duszy i ciała.

 

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 14-15).

Jakiż to wielki dar od Pana Boga – stanąć przed tysięcznymi tłumami i głosić Dobrą Nowinę.

Jakże to wspaniały dar zasiadać w konfesjonale i wypowiadać słowa oczyszczenia. Jakiż to dar śpiewać, recytować albo komponować i pisać słowa i nuty, dzięki którym – innym, bliżej jest do Pana.

Jakże nadzwyczajną łaską jest pociąganie za sobą drugiego człowieka do nieba; pociąganie swoim życiem, czasem umorusanym chorobą.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy był źródłem mojej mocy w głoszeniu Ewangelii.

 

Przemienienie na górze Tabor

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę [...] Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe (Łk 9, 28. 35).

Ach, być tak na chwilę na miejscu Piotra, Jakuba i Jana na górze Tabor!

Spoglądać w oblicze Syna Człowieczego. Ujrzeć Jego moc przemieniającą wszystko, co trudne, bolesne i nieszczęśliwe w życiu człowieka.

A może wystarczy mi uklęknąć w szpitalnej kaplicy i spotkać tego samego Chrystusa, który od lat czeka, by przemienić i uzdrowić moje serce?

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy uwrażliwił mnie na przemieniający głos Zbawiciela.

 

Ustanowienie Eucharystii

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22, 19).

Strach, niepewność, utrata intymności i świadomość setki spraw niedokończonych – rujnują w chorobie umysł. Ból, agresywne zabiegi i wyniszczające terapie – niszczą w chorobie ciało.

Rozpacz i zwątpienie – uśmiercają w chorobie ducha.

Aż wreszcie na szpitalnym korytarzu przemknie postać kapłana w białej albie, w fioletowej stule, dzierżącego w rękach Pokarm Święty. To w tym momencie jest szansa na pokój i nadzieję, szansa na Życie.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy przygotował moją duszę i ciało na Ucztę Życia.

 

TAJEMNICE BOLESNE

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26, 39).

Nie jest wstydem bać się operacji, bolesnego zabiegu, zmiany opatrunku, wyniku badania albo rokowania na przyszłość. Nie jest wstydem strach o zdrowie i życie. Skoro On pocił się z trwogi krwawym potem i prosił Ojca o zmianę Planu Zbawienia, to dowód na to, jak bardzo wszyscy chcemy żyć.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy uwrażliwił mnie na wartość każdej podarowanej mi chwili życia.

 

Biczowanie Pana Jezusa

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19, 1).

Miałem za swoim Panem iść krok w krok. Miałem być wierny i niezłomny. Niczym miał być dla mnie Sanhedryn a nawet wydanie wyroku skazującego. I tak było, dopóki kroczyłem za Nim, mając przed oczami stacje drogi krzyżowej w pobliskim kościele. Dopiero gdy wyruszyłem na trasę „prywatnej” drogi krzyżowej – otworzyły mi się oczy. Boję się o moją wiarę!

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy ożywił we mnie wiarę żywą.

 

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę (J 19, 2).

Dla Boga przygotowali koronę z cierni… Jak to możliwe?

Najbliższą mi osobę – na drodze za zakrętem – spotkało nieszczęście… Jak to możliwe?

Dowiedziałem się, że już tylko pięknym wspomnieniem będzie moja sprawność… Jak to możliwe? W głowie setki myśli i wątpliwości. W głowie setki pytań i cierni.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy oczyścił moją głowę z niedowiarstwa.

 

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Jeśli kto chce pójść za Mną niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8, 34).

Mówi się, że każdy ma swój krzyż do niesienia. Bez dwóch zdań, każdy krzyż jest inny. Nie ma dwóch takich samych. Niektórzy ludzie porównują swój krzyż z krzyżami innych ludzi. Patrzą, mierzą, analizują, przymierzają, szacują, oceniają, krytykują… Po prostu czas marnują, bo Chrystusa kroczącego na Golgotę tracą z oczu. Krzyża się nie wymienia!

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy dał mi hart ducha do niesienia mojego prywatnego krzyża.

 

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23, 33).

Modliłeś się kiedyś pod krzyżem w wielkiej bazylice lub katedrze? Zamyśliłeś się kiedyś przy krzyżu w przydrożnej kapliczce? Czuwałeś przy krzyżu wiszącym na ścianie mieszkania? A może w chwili strachu dotykałeś krzyża, który nosisz na piersiach? Kiedyś każdy z nas spojrzy na mały krzyżyk zawieszony pod sufitem szpitalnej sali albo na korytarzu traktu operacyjnego. Wtedy jeszcze dobitniej zrozumiemy dlaczego „zbawienie przyszło przez krzyż!”.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy wyprosił mi dar patrzenia na krzyż Zbawiciela.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał, jak powiedział (Mt 28, 6).

Niczym byłyby: odkrycia Kopernika, obrazy Caravaggia, zdobycie szczytu K2, Nagroda Nobla i tytuły naukowe – bez Zmartwychwstania Chrystusa.

Niczym byłoby także trwanie w postanowieniach, mężne znoszenie cierpienia, budzenie nadziei, niesienie pocieszenia – bez Zmartwychwstania Chrystusa.

Zmartwychwstanie to dopiero sens wszystkiego! To szczęście!

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy rozniecał we mnie radość ze Zmartwychwstania i wiecznego życia z Panem.

 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Idę przygotować wam miejsce (J 14, 2).

Gwarancja… Oto rzecz, o którą dba każdy człowiek. Pospolite sprzęty muszą mieć gwarancję, że się nie popsują; samochody, że nie staną w pół drogi; telewizory, że nie zgasną podczas mistrzostw świata. Lekarstwa muszą mieć gwarancję, że pomogą; a lekarze najlepiej jeśli daliby gwarancję na zdrowie po operacji. Takie gwarancje są niepewne.

Jest tylko jedna gwarancja stuprocentowa: „w niebie jest mieszkań wiele”, wszak Ktoś je już przygotował!

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy ugruntował mnie w przekonaniu, że mój Pan czeka na mnie w swoim Królestwie.

 

Zesłanie Ducha Świętego

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2, 4).

Mój chory przyjacielu, jeśli kiedyś dojrzysz nad grubą medyczną książką studentkę albo lekarza, który będzie rozwiewał swoje zawodowe wątpliwości, powiedz za niego: „Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj im ochoty i zdolności”. Najpewniej potrzebuje takiego wsparcia. Wierz mi: nie ma ludzi, którzy wszystko wiedzą. Być może za sprawą Twojej modlitwy ulży komuś w chorobie.

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy dopomógł komuś w świadczeniu dobra drugiemu człowiekowi.

 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17, 24).

Jeśli przeżyłeś chwilę śmierci swojej matki, jeśli jej w tej chwili towarzyszyłeś, wiesz jakie to uczucie. Niby jesteś dorosłym człowiekiem, doświadczonym przez życie i takim, z którym liczą się ludzie, jednak w takiej chwili – stajesz się malutki, zapadasz się w siebie, kurczysz się… Bo doświadczasz bycia sierotą. Jakie to szczęście, że mamy w niebie Matkę – Mamę wszystkich ziemskich sierot, której nie dotknął oścień śmierci. W Niej nasza nadzieja!

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy zbliżał mnie do Ciebie… Mamo.

 

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem (Ps 45, 14).

Kiedyś, na sali szpitalnej słyszałem cichy śpiew dwóch pań, które kończyły nim wieczorną modlitwę: „Tak, ja mam pałac, tam ponad górami. W tym jasnym kraju, gdzie młodość wciąż trwa. Gdzie łzy nie płyną, wszystkie troski przeminą. Tam mi mój Zbawca koronę da”.

Jak jest z tym pałacem w Wieczności – nie wiem. Jedno wiem na pewno – Maryja Królowa czeka na nas wszystkich!

Matko Boska, wyjednaj mi łaskę, by szept różańcowej modlitwy był dla mnie drogą do Zbawienia.

 

Dla tego, kto wierzy, życie jest piękną przygodą. Bóg ma fantazję w miłości. Codziennie zaprasza mnie do odkrywania planu, który dla mnie przygotował. Nie chce, by moje życie było nudne, lecz radosne. Jednak tak często się boję. Uważam, że sobie nie poradzę i zostanę sam. Maryja, jak każda mama, kocha mnie. Pragnie przez różaniec nauczyć swoje dzieci, jak pokonać strach i w życiową przygodę wyruszyć z Bogiem. On pomoże mi pokonać wszystkie trudności. Maryjo, pomóż mi w paciorki różańca wplatać moją codzienność.


Zobacz całą zawartość numeru

Autorzy tekstów, Glanc Jacek, Miesięcznik, Numer archiwalny, 2019nr10, Z cyklu:, Modlitwy czas

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 05.04.2020