Pielgrzymka środowisk medycznych „Śladami Świętych Lekarzy”

W dniach 17-27.06.2019 roku odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka środowisk medycznych z rodzinami „Śladami Świętych Lekarzy”. Poniżej przedstawiamy krótką relację z tego wydarzenia.

zdjęcie: dr Daniel Jakubowski

2019-07-08

Pomysł pielgrzymowania śladami świętych lekarzy, św. Joanny Beretty Molla, św. Józefa Moscatiego, zrodził się w ubiegłym roku, gdy nowa Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, dr n. med. Elżbieta Kortyczko zapytała Opiekuna Krajowego, Księdza Arkadiusza Zawistowskiego, Dyrektora Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, jaką drogą mają podążać lekarze katoliccy, aby uświęcać siebie i innych, aby nieść Jezusa.

W tym samym czasie Pani Prezes KSLP otrzymała zaproszenie od Prezydenta Światowej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Medycznych na uroczystość poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Ojca Świętego lekarzy katolickich całego świata oraz na rekolekcje przygotowujące do tego wydarzenia. Udało się dostosować termin i program pielgrzymki i tym sposobem 17 czerwca 2019 r. grupa 30 medyków (m.in. z Białegostoku, Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Krakowa, Radomia, Katowic) wyruszyła z Katowic na pielgrzymi szlak do ziemi włoskiej.

Pierwszym celem był Mediolan i okolice (Magenta, Mesero) – miejsca związane z życiem i pracą św. Joanny Beretty Molla (1922-1962). Ta święta lekarka służyła Chrystusowi w chorych, a moc czerpała z codziennej Eucharystii. Była wspaniałą, kochającą żoną i matką. Ponadto jeździła na nartach, prowadziła samochód, szybko jeździła na motorze, lubiła ładnie wyglądać. Gdy była po raz czwarty w stanie błogosławionym, wykryto u niej złośliwego włókniaka macicy, który stanowił zagrożenie dla życia. Gianna nie zgodziła się na zabójstwo poczętego dziecka. Przed porodem powiedziała: gdyby trzeba było wybierać, kogo ratować – ratujcie dziecko. Urodziła zdrową córkę, ale zmarła tydzień po porodzie.

Mediolan związany jest też ze św. Augustynem (354-430), który był tu retorem. W Mediolanie św. Augustyn spotkał św. Ambrożego (340-397) i pozostawał pod mocnym wpływem jego kazań. Tu dokonało się nawrócenie św. Augustyna; grób tego wielkiego doktora Kościoła znajduje się w niedalekiej Pawii. Z kolei nieopodal Pawii leży Trivolzio, związane ze św. Ryszardem Pampuri (1897-1930), lekarzem, bonifratrem. Jego jedynym marzeniem było służyć Chrystusowi, pomagając chorym i cierpiącym. Do misjonarki w Egipcie pisał: „Módl się, aby pycha, egoizm lub jakakolwiek zła namiętność nie zdołała mnie powstrzymać przed tym, aby widzieć zawsze w moich chorych cierpiącego Jezusa, Jego pielęgnować i Jego pocieszać. Dopóty ta myśl we mnie żyje, jakże piękna i owocna będzie dla mnie praktyka mojego zawodu”.

Dalej pielgrzymi szlak poprowadził do Rzymu. Tam w Pontificia Università Urbaniana w piątek, 21.06.2019, w gronie medyków katolickich z całego świata (w liczbie ok. 300-400 lekarzy), na czele z Prezydentem FIAMC, Prof. Bernardem Ars, polska grupa lekarzy uczestniczyła w rekolekcjach. Na tle Światowej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Medycznych, grupa z Polski liczyła 34 osoby (w Rzymie dołączyła pani doktor z Częstochowy z rodziną). Tego samego dnia, 21.06.2019, podczas Mszy Świętej w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, lekarze z całego świata zawierzyli Najświętszemu Sercu Pana Jezusa służbę zdrowia, chorych i siebie samych. To poświęcenie stanowiło mocne duchowe przeżycie.

Następny dzień w Rzymie, 22.06.2019, rozpoczęła Msza św. przy grobie św. Jana Pawła II, którą sprawował opiekun duchowy, Ks. Arkadiusz Zawistowski. Święty Papież Polak zawsze był blisko człowieka pracy, blisko lekarzy, pielęgniarek; utworzył dykasterię ds. Służby Zdrowia i Chorych; Papieżowi głęboko na sercu leżała integracja środowiska lekarskiego i obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Po tej duchowej audiencji u Świętego Papieża – Polaka miała miejsce jeszcze jedna – u Ojca Świętego Franciszka. Papież Franciszek podczas spotkania z nami, ok. 400 lekarzami z FIAMC, powiedział: „Wasza misja jest jednocześnie świadectwem człowieczeństwa, uprzywilejowanym sposobem ukazywania, że Bóg, nasz Ojciec, opiekuje się każdą pojedynczą osobą, bez wyjątków. Aby to uczynić chce się posłużyć naszą wiedzą, rękoma i naszym sercem, aby leczyć i opiekować się każdym człowiekiem, ponieważ wszystkim pragnie dać życie i miłość”. Ojciec Święty przypomniał, że pierwsze wspólnoty chrześcijan bardzo często ukazywały Jezusa jako lekarza, Jego misja bowiem wypełniała się w byciu blisko osób chorych i niepełnosprawnych. W Ewangeliach czytamy o bardzo silnym związku między tym, co Jezus głosił, a gestami uzdrawiania. Zbliżał się do chorych, dotykał ich i im także pozwalał się dotykać. Wchodził z nimi w dialog.

Jezus leczy zawsze całego człowieka. „Dla Jezusa uzdrawiać oznacza wejść w dialog, aby wydobyć pragnienie człowieka i słodką miłość Boga, działającego przez Syna. Leczyć bowiem to dać początek drodze: drodze ulgi, pocieszenia, pojednania i uzdrowienia. Kiedy leczenie jest prowadzone ze szczerą miłością do drugiego, wtedy powiększa się horyzont człowieka, który jest leczony, gdyż człowiek stanowi jedność: jedność ducha, duszy i ciała. To bardzo dobrze ukazuje nam Jezus w Swoim posługiwaniu. On nigdy nie leczy tylko części, ale całego człowieka. Czasami rozpoczyna od ciała, innym razem od serca – przebaczając jego grzechy – ale zawsze uzdrawia całość”.

Papież zachęcił lekarzy, aby byli zawsze blisko tych, którzy są poddani próbie choroby. Wskazał, że ich leczenie powinno być zawsze delikatne i pełne szacunku dla integralności fizycznej i psychicznej. Ojciec Święty zwrócił także uwagę na potrzebę cierpliwego wysłuchania osoby chorej oraz wlania w jej serce nadziei. Nie można bowiem leczyć i być leczonym bez nadziei. Papież wskazał na wagę szacunku do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. „Nie jesteśmy bowiem właścicielami życia, ono jest nam powierzone, a lekarze są na jego służbie” – powiedział Papież Franciszek.

Lekarze reprezentujący cały świat medyczny dostąpili ogromnej łaski – indywidualnego spotkania z Papieżem, poprzez podanie dłoni. Polski Kapłan, Ksiądz Dariusz Giers, posługujący w Watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, w której m.in. zawiera się Służba Zdrowia i Chorzy, powiedział, że jest sprawą niespotykaną, aby Papież indywidualnie spotykał się z kilkuset osobami w trakcie audiencji. Bez wątpienia było to wielkie wyróżnienie.

Po audiencji polska grupa lekarzy wraz z przewodnikiem udała się na spacer po Rzymie, przechodząc od Watykanu, poprzez Zamek św. Anioła, Panteon w kierunku Koloseum, nawiedziła też Bazylikę św. Kosmy i Damiana, lekarzy – męczenników, braci bliźniaków.

Następny etap to Neapol, Benewento, gdzie żył i pracował św. Józef Moscati (1880-1927), światowej sławy włoski lekarz, profesor uniwersytetu, naukowiec. Chociaż jako specjalista cieszył się zasłużoną sławą, życie wewnętrzne wśród swoich rozlicznych zajęć stawiał zawsze na pierwszym miejscu. Codziennie przystępował do Komunii świętej. Zawód lekarski traktował jako powierzoną sobie od Pana Boga specjalną misję. Jego działalność świadczyła o szczególnej wrażliwości na cierpienie drugiego człowieka i głębokiej trosce nie tylko o zdrowie fizyczne pacjenta, ale także stan duchowy. Na ogół obok porad lekarskich udzielał upomnień, zachęcał do rachunku sumienia i przyjmowania sakramentów. Wyróżniał się bezinteresownością i brakiem przywiązania do pieniędzy. Niejednokrotnie zdarzało się, że odmawiał przyjęcia zbyt wysokiego, jego zdaniem, honorarium, a nawet wspomagał finansowo swoich pacjentów.

W Neapolu pielgrzymi nawiedzili też kościół z grobem Ks. Dolindo (1882-1970), po czym wyruszyli w drogę powrotną (Msza św. w Loreto), w kierunku Padwy. W Padwie, w Bazylice św. Justyny znajdują się relikwie św. Łukasza, lekarza i ewangelisty, Patrona Służby Zdrowia i lekarzy. Tutaj też miała miejsce ostatnia Msza św. na pielgrzymim szlaku. Następnego dnia nad ranem grupa polskich lekarzy wróciła szczęśliwie do Katowic.


Pełny tekst relacji oraz zdjęcia można znaleźć TUTAJ.

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

7

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 26.02.2020