Litania do św. Ryszarda Pampuriego

zdjęcie: WWW.BONIFRATRZY.PL

2019-05-06


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Ryszardzie Pampuri, doskonały wzorze dla braci miłosierdzia,
Miłujący Boga od lat młodzieńczych,
Kształtujący sumienia ludzi młodych,
Pielęgnujący ideały chrześcijańskie wśród rodzin,
Widzący w dzieciach nieskończone piękno i dobro Boga,
Krzewiący kult eucharystyczny,
Gorliwy głosicielu Ewangelii świętej,
Misjonarzu ludzi biednych i robotników,
Umacniający wiarę towarzyszy na wojnie,
Stróżu zasad moralnych,
Widzący Jezusa w cierpiących i chorych,
Hojny darczyńco ubogich w potrzebie,
Czuwający przy podopiecznych z wytrwałością,
Zachęcający do składania ofiar Bogu z dolegliwości wieku,
Wspierający materialnie i duchowo młodzież,
Kontemplujący Boga poprzez dzieła miłosierdzia,
Praktykujący umartwienie z pokorą i gorliwością,
Oddany Najświętszemu Sercu Jezusa,
Szczęśliwy lekarzu niosący ulgę ludziom w chorobie,
Odnajdujący dar wolności w Bogu,
Kroczący z synowską ufnością drogą doskonałości zakonnej,
Zjednoczony zawsze z Bogiem,
Kochający z wdzięcznością swą wspólnotę zakonną,
Wiernie pełniący wolę Bożą,
Naśladujący Chrystusa w pokorze i cichości,
Czerpiący z krzyża wszelkie łaski dla siebie i innych,
Bogaty w dar miłosierdzia,
Apostołujący wśród lekarzy i pielęgniarzy,
Ufający w macierzyńską opiekę Najświętszej Maryi Panny,
Kroczący radośnie do niebiańskiej ojczyzny,
Umierający w młodym wieku z wielką pogodą i pokojem ducha,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Ryszardzie Pampuri.
W. Abyśmy umieli widzieć Chrystusa w chorych i cierpiących.
Módlmy się: Boże, Ty pozwoliłeś świętemu Ryszardowi jego lekarską służbę uczynić dziełem miłości. Daj nam za jego wstawiennictwem w służbie chorym i potrzebującym naśladować jego miłosierdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Modlitewnik

nd pn wt śr cz pt sb

30

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Dzisiaj: 12.07.2024