Pan zna każdego z nas jak Natanaela – z imienia.

Jak dzisiaj odpowiem Bogu na Jego zaproszenie do pójścia za Nim?

2018-08-24

Święto św. Bartłomieja, Apostoła
J 1,45-51

Kim jest Natanael z Ewangelii św. Jana, o którym Jezus mówi: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”?

Natanael w całej swojej uczciwości i prostocie poszedł za Chrystusem, pozostawiając dom i rodzinę.

Udając się do krajów pogańskich, świadczył z zapałem i głębokim przekonaniem, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym – jak to wyznał przy pierwszym spotkaniu. Mimo skąpych informacji na jego temat, możemy powiedzieć, że jest dla nas wzorem, mówiąc nam, że przylgnięcie do Jezusa może być przeżywane i świadczone nawet bez pełnienia wielkich dzieł.

Jak często w naszym sercu pojawia się podstęp, wątpliwości i rezerwa do Jezusa. Brakuje nam zaufania i otwartości na Jego wolę. A Pan zna każdego z nas jak Natanaela – z imienia. Zna nasze serca, nasze mocne i słabe strony. Troszczy się o każdego z nas inaczej, aby zaspokoić nasze szczególne potrzeby.

Przykład dzisiejszego patrona Natanaela – świętego Bartłomieja powinien w naszym sercu wzbudzić pytanie o naszą świętość: czy ja analizując swoje życie, zasługuję na miano osoby, która dąży do świętości?

To zadanie dla każdego z nas, bo przecież nikt nie rodzi się świętym.


Wcześniejsze rozważania można znaleźć TUTAJ.

Autorzy tekstów, Piecha Anna, Rozważanie

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 29.05.2020