„Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”

Gromadźcie sobie skarby w niebie!

Anna Piecha

zdjęcie: Loft Gallery

2018-06-22

II rok czytań
Mt 6, 19-23

Jezus przestrzega nas – swoich uczniów – przed pułapką gromadzenia skarbów (majątku) jedynie na ziemi. Zwraca uwagę, że dobra doczesne są nietrwałe i mogą zostać skradzione lub zniszczone. Ostrzega każdego posiadacza rzeczy materialnych, że ich nadmierne gromadzenie jest błędem. Dzisiejszym odpowiednikiem tych skarbów może być konto bankowe, dobre auto, piękne buty lub markowa sukienka, albo wykwintne jedzenie. Troszcząc się jedynie o to, co materialne i zewnętrzne, bardzo łatwo zapomnieć o sprawach duchowych, o które przecież szczególnie mamy zabiegać.

Nikt z nas nie jest w stanie własnymi siłami wysłużyć sobie nieba. To Bóg jest miłosiernym Ojcem i tylko dzięki Jego przebaczeniu oraz ofierze Jezusa na krzyżu możliwe jest zbawienie grzesznika. Pan Jezus zachęca nas jednak do troski o naszą Wieczność już tutaj na ziemi. Nie możemy się sami zbawić, ale naszym dobrym życiem możemy naśladować Jezusa i kroczyć za Nim. Nie pozwólmy więc bogactwu i innym zbytkom posiąść naszego serca. Niech ono będzie wypełnione miłością, współczuciem, troską i bezinteresowną służbą wobec najbardziej potrzebujących. Kochać Boga, kochać bliźniego, kochać siebie… Wystarczy ci taki skarb?

Autorzy tekstów, Piecha Anna, Rozważanie

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 29.05.2020