„wtedy poznacie, że Ja Jestem”

Co jest największym dramatem człowieka?

2018-03-20

V tydzień Wielkiego Postu
J 8, 21-30

Izraelici przyznają, ze to Bóg, posługując się Mojżeszem, uwolnił ich z niewoli. Widzieli wielkie cuda, które temu towarzyszyły. A jednak w momencie trudów wędrówki i narastających przeciwności przypisują Bogu złe zamiary, mianowicie że Bóg dokonał tego wszystkiego by ich następnie wytracić na pustyni. Cóż za niedorzeczności! Jednak taki nieprawdziwy obraz Boga pojawia się i dziś - Jezus oddał za nas życie i wybawił nas, a niektórym wydaje się, że to Bóg jest tym, który zsyła na ludzi cierpienie i wszelkie zło.

Czasem nie zdajemy sobie sprawy z ilości łask, które Bóg codziennie na nas zsyła. Wówczas może zacząć w nas narastać niewdzięczność, tak jak u Izraelitów, którzy narzekali, że znudziło im się jedzenie, które otrzymywali od Boga. Szybko zapomnieli o tym, jak ciężko było im żyć w Egipcie i jaką łaską było wyzwolenie z niewoli.

Po tym, jak wielu Izraelitów zmarło w wyniku ukąszenia, lud prosi o oddalenie węży. Pan Bóg jednak nie zabiera węży, lecz daje sposób na wybawienie od śmiercionośnego jadu. Trudności są czasem łaską, dzięki której kierujemy nasze myśli ku Bóg i nawracamy się. Ileż wiary, zaufania i nadziei musiało być w tym spojrzeniu ukąszonego Izraelity na węża miedzianego, ten prerogatyw krzyża? Czy wcześniej lud kierował ku niebu takie spojrzenia? Czy my kierujemy w ten sposób wzrok na krzyż w naszych trudnościach?

Pan Bóg zawsze wysłuchuje nasze modlitwy, ale wypełnia nasze prośby w sposób dla nas najlepszy, często zupełnie odmienny od naszych wyobrażeń. I całe szczęście!

Faryzeusze i uczeni w Piśmie szybko zauważyli, że nie są w stanie zwyciężyć debat z Jezusem. Ich próba w dzisiejszym fragmencie Ewangelii przynosi efekt odwrotny do zamierzonego: zamiast zdyskredytować Jezusa w oczach ludu, wielu uwierzyło w Niego. Dlatego postanawiają Go zabić. Dziś też próbuje się wyrzucić Boga, wyszydzić i zlekceważyć, bo brak jest logicznych argumentów przeciw Niemu.

Największym dramatem człowieka nie jest wcale utrata majątku, ciężka, nieuleczalna choroba czy śmierć bliskich. Największym dramatem jest zerwanie relacji z Bogiem, odrzucenie jego łaski. Dlatego w każdej sytuacji naszego życia, szczególnie w chwilach trudnych, kierujmy z nadzieją nasz wzrok na krzyż, gdzie został wywyższony Ten, Który Jest.

Autorzy tekstów, Kubeczko Marcin, Rozważanie

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

7

9

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

7

Dzisiaj: 21.02.2020