W obliczu cierpienia i śmierci

Do audycji „Godzina o rodzinie” w dniu 8 lutego 2018 r. została zaproszona Ryszarda Hataś, długoletnia nauczycielka Szkoły Medycznej w Przemyślu, prowadząca zajęcia praktyczne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i na Oddziale Opieki Paliatywnej, która podzieliła się swoją refleksją dotyczącą trudnego momentu w życiu człowieka, związanego z chorobą i śmiercią.

zdjęcie: http://przemyska.pl/

2018-02-09

Dlatego osoby zdrowe, szczególnie w rodzinie, powinny otoczyć szacunkiem osoby w podeszłym wieku oraz dać im należne wsparcie. Rodzina, dzięki więzom krwi, jest dla chorego najlepszym zabezpieczeniem w starości. Chory w otoczeniu najbliższej rodziny znajduje miłość i wsparcie w obliczu zbliżającej się śmierci, ale także rodzina jednoczy się w obliczu przeżywanego bólu i zbliżającej się śmierci jednego ze swoich członków, który kolejno przeżywa fazy związane ze swoją chorobą: fazę szoku, fazę sprzeciwu, fazę targowania, fazę miedzy nadzieja a depresją, w końcu zaś fazę zgody na odejście.

Ważnym terenem działania w zakresie ochrony życia człowieka chorego i człowieka w podeszłym wieku jest otoczenie opieką osoby umierające. Należy także wspierać rodziny opiekujące się chorymi. Często ci ludzie są bardzo zmęczeni fizycznie i psychicznie, przygnębieni, bezradni w obliczu choroby jednego ze swoich członków. W obliczu śmierci człowiek chce uporządkować swoje życie oraz dokonać życiowego bilansu. Duże znaczenie dla człowieka chorego ma możliwość uregulowania spraw związanych z wiarą. stąd wsparcie duszpasterskie będzie dla chorego wielkim wsparciem w trudnych chwilach. Należy takiego człowieka najpierw wysłuchać, a potem dać mu odpowiednie wsparcie, a nawet pomóc w godnym odejściu do wieczności.

Posłuchaj.

Audycje radiowe, Autorzy tekstów, pozostali Autorzy, Multimedia, Najnowsze

Kim jesteśmy?

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28

29

31

1

2

3

4

5

6

7

8

Dzisiaj: 19.01.2020