Adoracja Apostolstwa Chorych w Panewnikach

W niedzielę 28 stycznia Wspólnota Apostolstwa Chorych spotkała się na dorocznej Adoracji przy panewnickim żłóbku.

zdjęcie: D. Dajmund

2018-01-29

Wspólną modlitwę rozpoczęła Msza św., której przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Szkudło. Wraz z nim koncelebrował Duszpasterz Krajowy Apostolstwa Chorych, Ks. dr Wojciech Bartoszek, oraz księża kapelanowie szpitali i ośrodków opiekujących się chorymi i niepełnosprawnymi. W Mszy św. uczestniczyła też delegacja Pielęgniarek z Małopolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Pan Tadeusz Wadas, członek Komitetu Organizacyjnego Beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. W słowie przywitania, Proboszcz parafii franciszkańskiej, O. Alan Rusek OFM, podkreślił, że adoracja Apostolstwa Chorych w Panewnikach należy do najstarszych adoracji stanowych.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił Ksiądz Biskup Marek Szkudło. Przede wszystkim, wyraził swoją solidarność i współodczuwanie z osobami chorymi. Ksiądz Biskup odwołał się do osoby Założyciela Apostolstwa Chorych w Polsce, Księdza dr. Michała Rękasa, który uważał, że „Apostolstwo Chorych ma za cel uczynić z chorych apostołów przez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie cierpień za Kościół i zbawienie dusz. Apostolstwo podnosi chorego na duchu, ukazuje mu wielkie możliwości pracy twórczej mimo choroby i przez chorobę, uczy chorego cierpieć dobrze, po chrześcijańsku”. Nawiązując do pierwszego czytania z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 18, 15-20) o powołaniu proroków, zwrócił uwagę, że Pan Bóg chce wciąż do człowieka mówić, dlatego daje im proroków. Słowo, które kieruje do nas Bóg, nie jest zwykłym słowem – ono nie wraca bezowocnie, lecz jest Słowem z mocą, Słowem działającym w życiu człowieka. Kaznodzieja podkreślił też, że naszą nadzieją jest Bóg, którego mowa jest mocna – dlatego trzeba Go słuchać jak najwięcej. Jego mowa zawsze dotyka serca – od tego zaczyna się nasze uzdrowienie. Na koniec Ksiądz Biskup życzył wszystkim, by Boże Słowo pozwalało każdemu z nas być czytelnym znakiem, prorokiem, apostołem.

Liturgii towarzyszył piękny śpiew chóru Ośrodka Liturgicznego Ruchu Światło-Życie pod dyrekcją Agnieszki Piaseckiej-Orlow.

Po Mszy św. wierni uczestniczyli w nabożeństwie lurdzkim, prowadzonym przez diakonów stałych oraz członków i pracowników Apostolstwa Chorych. W tym czasie Ksiądz Biskup Marek Szkudło wraz z Księdzem Wojciechem Bartoszkiem w asyście liturgicznej szli z Najświętszym Sakramentem przez całą bazylikę, błogosławiąc zgromadzonych indywidualnie. Zwieńczeniem nabożeństwa było uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem wszystkich zebranych.

Ostatnią część tegorocznego spotkania stanowiła agapa – radosne spotkanie przy stole w miejscowym domu parafialnym. Dzięki trosce Pani Ilony i Jej dzielnych Koleżanek, niczego nam nie brakowało.

Autorzy tekstów, S. Aleksandra, Polecane

nd pn wt śr cz pt sb

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

1

2

3

4

Dzisiaj: 07.02.2023