Różaniec ze świętym Kamilem

Poprzez tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne podążamy drogą Jezusa i Jego Matki. Wzorem braci i sióstr św. Kamila de Lellis, uczymy się odkrywać Jezusa także w ludziach cierpiących.

zdjęcie: canstockphoto.pl

2014-07-14

TAJEMNICE RADOSNE – Przyszedłem, aby służyć

I.  Zwiastowanie

Syn Boży w tajemnicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny stał sie synem człowieczym. Przeszedł, aby służyć każdemu człowiekowi pomocą swej łaski, nauką swego przykładu i aby dać duszę swoją na okup za wielu – za tych wszystkich, którzy zechcą skorzystać.
Kamilianie w ślad za swoim Założycielem Św. Kamilem de Lellis powołani są do służby drugiemu człowiekowi, szczególnie choremu i cierpiącemu. Są zwiastunami Ewangelii Miłości w czynie, oraz dobrych Samarytan z czerwonym krzyżem na piersiach.

 II.   Nawiedzenie

Pełen prostoty i delikatności jest pierwszy akt „służby” Jezusa i Maryi, spełniony w stosunku do Elżbiety, Zachariasza oraz jeszcze ni nienarodzonego Jana Chrzciciela – i podobnie proste i delikatne są wszystkie nawiedzenia Boże względem każdego człowieka, aż do skończenie świata.
Kamilianie od przeszło 400 lat służby nawiedzają chorych i cierpiących w szpitalach, przytułkach, domach prywatnych, hospicjach. Niosą im radość i pokój Chrystusowy, który ma swoje źródło w krzyżu Zbawiciela. Módlmy się – aby jak najwięcej cierpiących i chorych korzystało z ich nawiedzeń na całym świecie.

 III.  Narodzenie

Jezus Chrystus rodząc się w najprymitywniejszych warunkach stał się przystępnym dla wszystkich ludzi: dorosłych, starców, dzieci, dla nieokrzesanych zarówno jak i dla najbardziej cywilizowanych. Trzeba tylko otworzyć swe serce na milczącą wymowę dziecięctwa Jezusowego.
Kamilianie służą wszystkim potrzebującym pomocy, którzy narodzili się dla chwały Bożej. Realizują swój charyzmat w 14 prowincjach na całym świecie i na misjach. Składają czwarty ślub służenia chorym nawet dotkniętych zarazą.
Módlmy się o nowe powołanie kapłańskie i zakonne do Zakonu Posługujących Chorym, szczególnie aby zrodziły się one w krajach gdzie jest największy brak zakonników z czerwonym krzyżem.

 IV.   Ofiarowanie Jezusa

Syn Człowieczy zadaje gwałt naturze ludzkiej. Milczy jak wszystkie niemowlęta, ale przez usta innych starszych, objawia swą misję – Symeon starze obwieszcza, ze oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu z Izraela i na znak któremu sprzeczać się nie będą.
Św. Kamil od samego początku napotykał na przeszkody w założeniu Stowarzyszenia Pobożnych Pielęgniarzy. Podniesiony na duchu przez swego Zbawiciela z drzewa krzyża, który wyciągając ręce mówi: Człowieku małej wiary nie lękaj się. Wprawdzie to nie twoje dzieło lecz moje jest, każde dzieło wymaga poświecenia i odwagi.
Módlmy się – za zakonników z czerwonym krzyżem, aby ofiarując swe życie na służbą Bożą nie zrażali się trudnościami na jakie napotykają.

V.  Znalezienie Jezusa

Po znalezieniu Pana Jezusa w świątyni rozpoczął najdłuższy i najwymowniejszy okres Jego życia, mianowicie służenie coraz szerszemu ogółowi ludzi. Zakończył się on trzyletnią pracą apostolską na terenie całej Palestyny – Co za bogactwo przykładu, nauki i okazanego ludziom Miłosierdzia.
Kmilianie realizując swój charyzmat Miłosierdzia pomagają wielu pacjentom odnaleźć drogę do Chrystusa. Spieszą z posługą duszpasterską chorym w szpitalach. Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych i na misjach.
Módlmy się – aby jak najwięcej pacjentów skorzystało z ich posług i odnalazło Chrystusa w cierpieniu poprzez osobiste nawrócenie.


TAJEMNICE ŚWIATŁA

I. Chrzest Pana Jezusa

Przyjmujesz Chrzest Panie z rąk Jana Chrzciciela. Ty, który jesteś czysty jak łza przyjmujesz na siebie nasze przewinienia. Chrzest udziela nam nowego życia.
Św. Kamil też przez nawrócenie wszedł w nowy etap życia z Panem.
Spraw Panie abyśmy zawsze dawali pozytywne świadectwo naszej wiary.

 II. Cud w Kanie Galilejskiej

Pierwszy Twój cud Panie uczyniłeś na weselu za protekcją Twojej Matki Maryi. Przemieniłeś wodę w wino na weselu, aby nowożeńcy nie musieli się krępować brakiem podstawowego napoju – wina.
Św. Kamil też czynił cuda w imię Jezusa ze swego ziemskiego życia. Zdziałał ich wiele spiesząc z pomocą ludziom w potrzebie.

 III. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Głównym celem misji Jezusa było głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym i wzywanie do nawrócenia. „Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Św. Kamil kiedy spotykał się z chorymi też ich wzywał do nawrócenie, bo tylko ono predysponuje do pełnego udziału w Królestwie Bożym.

 IV.  Przemienienie na Górze Tabor

Najpiękniejszy epizod w Ewangelii, ukazujący piękno Chrystusa przed mąką na Górze Tabor. Szaty Jego stały się białe jak śnieg a twarz promieniowała świętością i radością.
Każdy z może być tak piękny kiedy otworzy swe serce dla Chrystusa.
Św. Kamil otwierał codziennie swe serce dla Pana i taką drogę wskazywał chorym.

V.  Ustanowienie Eucharystii

W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Chce pozostać pośród nas aż do skończenia czasów, bo On do końca nas umiłował.
Św. Kamil był nie tylko pielęgniarzem, ale również kapłanem. Z wielkim namaszczeniem sprawował ofiarę Mszy Św. i  posilał chorych Boskim sakramentem miłości. „Bo kto spożywa moje Ciało i pije moją Krem we mnie mieszka a ja w nim”.


TAJEMNICE BOLESNE

 I.   Modlitwa w Ogrójcu

Panie Ty w Ogrójcu przez swą mękę modliłeś się i krwawo pociłeś. Widziałeś całą swą mękę, w wielu wypadkach bezskuteczną dla niektórych. Św. Kamil też modlił się w swoim cierpieniu i łączył swoją medytację z cierpieniem fizycznym i swoich podopiecznych – chorych.
Niech modlitwa szczególnie różańcowa nie schodzi z naszych ust nawet w cierpieniu.

II.  Biczowanie Pana Jezusa

Panie przywiązany do kamiennego słupa i niemiłosiernie smagany biczem, zmiłuj się nad nami, którzy dodajemy Ci bólu poprzez kolejne grzechy.
Św. Kamil w młodości też prowadził życie z dala od Pana Boga, ale łask nawrócenie doprowadziła go do powrotu do najlepszego Ojca. Jak syn marnotrawny został przyjęty do domu na nowo, aby służyć chorym z miłością.

III.  Cierniem ukoronowanie

Panie, większego bólu dodaje Ci korona z cierni, jest to forma wyszydzenie i ośmieszenie Twojej królewskiej godności.
Św. Kamil też wiele razy był ośmieszany i wyszydzany i przeszkadzano mu w realizacji dzieła miłosierdzia względem najbardziej potrzebujących, które zakładał.

 IV. Dźwiganie krzyża

Panie dźwigasz krzyż na swoją Golgotę. Droga z krzyżem nie należy do przyjemności i nie jest łatwa, dlatego upadasz trzykrotnie i krwawo się pocisz.
Św. Kamil przez całe życie niósł krzyż pięciu chorób ciała. Te stygmaty cierpienia odzwierciedlały w Nim Twoją mękę i w ten sposób mógł lepiej wczuć się w sytuację chorego człowieka.

V.   Śmierć Pana Jezusa

Panie, śmierć na drzewie krzyża jest finiszem Twojej ziemskiej wędrówki. Golgota stała się miejscem docelowym na ziemi.
Św. Kamilu, i twoje życie zakończyła śmierć, ale wcześniej służyłeś z wielkim oddaniem konającym, tak jak samemu Chrystusowi. Widziałeś w nich konającego Pana na Kalwarii.
Módlmy się o szczęśliwą godzinę śmierci dla nas.


KAMILIAŃSKIE TAJEMNICE CHWALEBNE

I.  Zmartwychwstanie

Jezus po swojej bolesnej męce i śmierci chwalebnie zmartwychwstał. Zmartwychwstanie to przejście z niewoli zła do przybytku dobra (pap. Franciszek).
Św. Kamil też wskazywał chorym wzrok na przejściową rolę cierpienia choroby.
Chorzy, na wasze krzyże też pada blask zwycięstwa!

II.  Wniebowstąpienie

Od Ojca wyszedł, spełnił swoją misję nakreśloną przez Ojca i teraz wraca do nieba, aby przygotować nam miejsce. „Przez Krzyż do nieba” – pozdrowienie z Lasek jest prorockim zawołaniem i optymizmem życia chrześcijańskiego.
Św. Kamil jest w niebie i tam czeka na nas. Chcemy się z Nim spotkać i całym chórem niebieskim.

 III. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Św. kiedy zstąpi wszystkiego was nauczy. Ta zapowiedzi się spełniły w dniu Pięćdziesiątnicy Zesłania Ducha Św. Duch Św. nadal trwa w Kościele i jest katedrą mądrości.
Św. Kamila też prowadził Duch Św. w Jego posłudze kapłańskiej chorym.
Duchu Św. przyjdź oświeć nas i pociesz, bez Ciebie nie możemy żyć i cierpieć.

 IV.   Wniebowzięcie NMP

O Maryjo, czemu biegniesz w niebo? Z jaką spieszysz do Boga potrzebą. Tak Kościół śpiewa w dniu Jej wniebowzięcia.
Św. Kamil, wielki czciciel Maryi też czeka nas w niebie. Bo tam mamy przygotowane mieszkanie.

V.   Ukoronowanie NMP

Ukoronowanie to nie tylko ukoronowanie, ale uwieńczenie całego życia Maryi Matki Boga i człowieka. W niebie zasiada jego Królowa po Jego prawicy.
Św. Kamil otrzymał koronę świętość za życie pełne miłości dla chorych i współcierpienia z Ukrzyżowanym poprzez swoje stygmaty cierpienia. Taka chwała czeka nas za wierne kroczenie z krzyżem cierpienia za Panem, naszym mistrzem.

Autorzy tekstów, Modlitewnik, Najnowsze, pozostali Autorzy

Rozważania różańcowe

nd pn wt śr cz pt sb

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

20

23

24

25

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dzisiaj: 18.09.2021