Miłość Ukrzyżowana - Rozważania Męki Pańskiej

Wielki Post to czas, kiedy uczestniczymy w nabożeństwach o charakterze pasyjnym. Jednym z takich nabożeństw jest Droga Krzyżowa. Niech rozważania napisane z myślą o Chorych, pomogą Wam w modlitwie oraz w głębszym przeżyciu tajemnicy męki i śmierci Pana Jezusa.

zdjęcie: ks. Wojciech Bartoszek

2014-03-06

 

Stacja I: Jezus skazany na śmierć
Boże, nasz Ojcze, który zsyłasz deszcz na sprawiedliwych i grzeszników
i sprawiasz, że dobrym i złym świeci jedno słońce;
spójrz na niesprawiedliwy sąd nad Twoim Synem i przez zasługę Jego pokory i łagodności
daj mi Swego Ducha, by leczył moje zgorzkniałe i niespokojne serce
skłonne do pretensji i krzyku, który zagłusza wyznanie wiary i zgodę na przyjęcie Twojej woli.
+

dk-bierze%20krzyz.jpg

Stacja II: Jezus przyjmuje krzyż
Boże, nasz Ojcze, który wybierasz i powołujesz, namaszczasz i posyłasz;
spójrz na Twojego umiłowanego Syna, który wiernie wypełnia Twój odwieczny plan
i przez zasługę Jego posłuszeństwa daj mi Swego Ducha, by wspomagał mnie
w umiłowaniu drogi, którą dla mnie wybrałeś, także wtedy,
gdy objawia się w krzyżu i prowadzi przez krzyż.
+

dk-pierwszy%20upadek.jpg

Stacja III: Pierwszy upadek Jezusa
Boże, nasz Ojcze, który chronisz nas w cieniu Swych skrzydeł
i – tak jak matka dziecko – trzymasz w Swoich ramionach;
spójrz na bolesny upadek cierpiącego ponad miarę Syna i przez zasługę Jego wytrwałości
daj mi Swego Ducha, niech będzie mocą pośród trudności,
światłem wobec zwątpień, ocaleniem z zagrożeń.
+

dk-spotkanie%20z%20matk%C4%85.jpg

Stacja IV: Jezus spotyka Matkę
Boże, nasz Ojcze, który przez dziewicze macierzyństwo i oblubieńczą miłość
zjednoczyłeś Niepokalane Serce Maryi z Najświętszym Sercem Syna;
spójrz na Ich spotkanie, pełne trudnej i obolałej miłości
i przez zasługę tych najwierniejszych Serc daj mi Swego Ducha,
by i mnie uczył umiłowania Jezusa miłością, która boli i nie osusza łez.
+

dk-szymon.jpg

Stacja V: Jezus przyjmuje pomoc Szymona
Boże, nasz Ojcze, który nigdy nie opuszczasz ufających Tobie,
wysłuchujesz błagających i dajesz tym, którzy proszą;
spójrz na uciemiężenie Twojego Syna, potrzebującego pomocy
i przez zasługę Jego bezsilności daj mi Swego Ducha,
abym umiał pokornie przyjmować pomoc, dostrzegać bliźnich,
którzy także cierpią i być im wsparciem w dźwiganiu brzemienia.
+

weronika.jpg

Stacja VI: Jezus przyjmuje pomoc Weroniki
Boże, nasz Ojcze, który nas uczyniłeś Swoim obrazem i podobieństwem wśród świata
i przyszedłeś do nas w Jezusie, najpiękniejszym spośród synów ludzkich;
spójrz na Jego umęczoną twarz, odbitą na chuście dzielnej Weroniki
i przez zasługę Jego wiernej obecności dla nas daj mi Swego Ducha,
aby otwierał moje oczy i serce na bliskość Pana Jezusa,
który przychodzi w sakramentach: Komunii, Pojednania i Namaszczenia,
oraz w braciach i siostrach – lekarzach, opiekunach i bliskich, których mi daje w darze.
+

dk-drugi%20upadek.jpg

Stacja VII: Drugi upadek Jezusa
Boże, nasz Ojcze, który przez przebaczenie i miłosierdzie
najpełniej okazujesz Swoją wszechmoc;
spójrz na cierpienie Syna, przygniecionego ciężarem krzyża i przez zasługę Jego ran,
wciąż nowych i coraz boleśniejszych, daj mi Swego Ducha,
abym potrafił ofiarować cierpienie dla podźwignięcia wielu z otchłani słabości
i uwolnienia tych, których zniewala jarzmo namiętności.
+

dk-placzace%20niewiasty.jpg

Stacja VIII: Jezus poucza płaczące nad Nim kobiety
Boże, nasz Ojcze, który jesteś odwieczną Mądrością i Opatrznością nieomylną
w Swoich zrządzeniach; spójrz na Jezusa, pocieszyciela i nauczyciela płaczących kobiet
i przez zasługę Jego głębokiej troski daj mi Swego Ducha,
którego stale potrzebuję, by zawsze znaleźć odpowiednie słowo
i właściwy gest wobec każdej prośby, każdego pytania i każdej łzy.
+

dk-trzeci%20upadek.jpg

Stacja IX: Trzeci upadek Jezusa
Boże, nasz Ojcze, w Tobie jest źródło życia i dzięki Twojej światłości oglądamy światło;
spójrz na Syna, który wiele razy upada pod krzyżem, lecz zawsze powstaje
i przez zasługę Jego duchowej mocy i nieugiętej ufności
daj mi Swego Ducha, abym był mocny Mocą z wysoka, wbrew nadziei zawierzył nadziei
i nie tracił z oczu Domu, w którym mnie oczekujesz.
+

dk-jezuz%20z%20szat%20obnazony.jpg

Stacja X: Jezus z szat obnażony
Boże, nasz Ojcze, który uczyniłeś ludzkie ciało Synowi, równemu Tobie w boskim majestacie;
spójrz na Jego upokarzające zawstydzenie, które Mu zgotowano
i przez zasługę Jego świętego i czystego człowieczeństwa
daj mi Swego Ducha, aby w umęczonym ciele mieszkał jak w świątyni
i jaśniał Swoim boskim pięknem pośród moich duchowych i fizycznych ran,
chroniąc godności dziecka Bożego.
+

dk-jezus-przybity.jpg

Stacja XI: Jezus przybity do krzyża
Boże, nasz Ojcze, który zapragnąłeś, aby Twój Syn przez wywyższenie na krzyżu
wszystkich przyciągnął do Siebie;
spójrz na Jego umęczenie w godzinie ukrzyżowania
i przez zasługę przelanej za nas Krwi dał mi Swego Ducha,
abym, sam doświadczając krzyża, mężnie głosił Chrystusa Ukrzyżowanego,
w krzyżu – Jezusa i swoim – wyznawał znak zbawienia
i chlubił się uczestnictwem w krzyżu mojego Pana.
+

dk-jezus%20umiera.jpg

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu
Boże, nasz Ojcze, który nie uczyniłeś śmierci i nie chcesz śmierci grzesznika,
Boże żyjących, a nie umarłych, Panie ponad życiem i śmiercią;
spójrz na konanie Jezusa i przez zasługę Jego śmierci daj mi Swego Ducha,
niech mnie, poddanego śmierci i codziennie odczuwającego jej tchnienie,
odrodzi przez łaskę i zachowa dla życia – dla Ciebie,
który jesteś Życiem w nieprzemijającej chwale.
+

dk-zdjecie%20z%20krzyza.jpg

Stacja XIII: Ciało Jezusa zdjęte z krzyża
Boże, nasz Ojcze, Twoja miłość zawsze nas uprzedza, a Twoja łaska stale nam towarzyszy;
spójrz na zamęczone Ciało Jezusa, zdjęte z krzyża i oddane Matce,
i przez nieskończone zasługi Jego życia, męki i śmierci daj mi Swego Ducha,
aby ożywiał we mnie ducha głębokiej wiary przez łzy i rozpalał serce ogniem miłości
– potężniejszej niż cierpienie, ból i śmierć.
+

dk-zlozenie%20do%20grobu.jpg

Stacja XIV: Ciało Jezusa złożone w grobie
Boże, nasz Ojcze, który odbierasz chwałę od wszystkiego co żyje,
błogosławiony przez niebo i ziemię, aniołów i świętych;
spójrz na grób Syna, z którego popłynie wkrótce najpotężniejszy hymn uwielbienia
i przez zasługę Jego umiłowania do końca i bez końca
daj mi Swego Ducha, aby we mnie uwielbiał Ciebie
w trudnej, bolesnej doczesności i nieskończenie radosnej wieczności.
Amen.

Z cyklu:, 2014-nr-03, Numer archiwalny, Miesięcznik, Ks. Smolec Jan, Modlitwy czas, Autorzy tekstów, Modlitewnik

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

Dzisiaj: 27.01.2022